Proiectul cultural „Cincinat Sfințescu”,
arhivă organizată și interpretată teoretic

Proiectul a apărut din dorința de a-l readuce pe scena publică și în dezbatere pe Cincinat Sfințescu, părintele urbanismului românesc, dar și dintr-o ambiție mai mare, aceea de a stârni interes pentru istoria acestui domeniu prea puțin cercetat. Privit în substrat, la un nivel mai sensibil, acest proiect este un gest firesc față de o istorie ce a rămas, deocamdată, nescrisă. Prin urmare, proiectul adună, organizează și transmite fidel, dar și interpretat teoretic, o arhivă care trebuie să devină un pilon esențial al oricărei cercetări asupra urbanismului românesc.

Cincinat Sfințescu a fost o personalitate publică bine cunoscută în epoca sa, extrem de activ și nelipsit de la orice eveniment legat cu urbanismul. Mai apoi, încă din timpul vieții sale, a fost (intenționat sau nu) pus în umbră. Acum, după (prea) mult timp, credem că este momentul reașezării sale, sperăm definitive, în centrul lumii urbanistice românești.

Sfințescu a lăsat moștenire o imensă opera scrisă, pe care a organizat-o chiar el (mai cu seamă în revista „Urbanismul”) și care este destul de bine cunoscută astăzi. Aceasta este bogată în informații, subtilități și idei care descriu e epocă, o gândire, o disciplină pe de-a întregul, fiind un continuum de idei inovatoare care decurg una din alta, se completează și se îmbogățesc. Această operă trebuie însă adunată și reorganizată pentru a putea fi livrată într-un mesaj consistent și coerent.

În plus, credem că există un stil și o metodă specific „sfințesciene”, un model de gândire și de acțiune vizibil lesne în felul în care lansa ideile și în care le testa și aplica. Acest model este extrem de elocvent pentru a înțelege chestiuni mult mai complexe legate de urbanismul contemporan.
De aceea, credem că este nevoie de un instrument care să poată fi folosit ca o pre-informare minimă, un fel de introducere a operei sale, care să facă posibilă a înțelegere mai profundă a oricărei problematici urbanistice, chiar și actuală. Astfel, ne dorim să obținem o imagine structurată, coerentă, consistentă și, mai ales, ușor de înțeles a întregii sale opere. Mai mult decât atât, țintim ca produsele proiectului să servească și drept platformă de informații pentru eventuale dezbateri despre originile și temelia urbanismului românesc.

Primele rezultate ale proiectului sunt menite să inițieze o amplă mișcare de popularizare a personalității lui Cincinat Sfințescu dar și să fie instrumente utile pentru viitoare cercetări. Astfel, un produs major al cercetării noastre este acest site, o interfață a unei vaste arhive, care prezintă întreaga sa activitate, organizat fidel și cât se poate de cuprinzător, și care servește ca primă schiță monografică. De asemenea, a fost publicat un volum (Cincinat Sfințescu. Începuturile urbanismului românesc) care conține, în plus, unele decodări, explicații și interpretări (încă fragmentare) ale operei sale, precum și o serie de reflecții teoretice asupra câtorva teme relevante ale activității profesionale.