Inginer diplomat al Școalei Naționale de Poduri și Șosele din București

Bursier al Academiei Române din fondul Vasile Adamachi
pentru studiul Edilității publice 
la Berlin (1910/1911) apoi în Germania (1911-1912)

locuiește pe Krummerstrasse 14 III, Charlottenburg

9 iunie, Dresda 
12 iunie, Berlin 

iunie, devine membru al Societății Politecnice 

1911

1912

1913

1914

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

Problemul circulației în București (Obiectivul congestionărei)
în MUOR 1-2/1928
Organizarea muncii în serviciile publice
în MUOR 1-2, 3/1928
Organizarea financiară pentru producția de locuințe muncitorești în București
în MUOR 3/1928
Răspunsuri la a treia chestiune: exproprierea pentru cauză de utilitate publică. (A se vedea întrebările ce se vor dezbate la Congresul internațional al orașelor din Sevila)
în MUOR 4-5/1928
& Rădulescu, T. Memoriu asupra parcelării și lucrărilor edilitare din comunele suburbane și modificarea art. 60 și 247 din legea pentru unificarea administrativă
în MUOR 6/1928
Propuneri relative la cum s-ar putea spori și varia materia publicată
în MUOR 7-9/1928
Congresul internațional pentru locuințe și amenajarea orașelor (Paris, iulie 1928)
în MUOR 7-9/1928
Problemul locuințelor în România în raport cu programul chestiunilor dezbătute în congresul internațional ținut la Paris în iulie 1928
în MUOR 7-9, 10/1928
Amenajarea orașelor din România în raport cu chestiunile dezbătute în congresul internațional ținut la Paris în iulie 1928. Dificultățile legale și de practică la stabilirea unui plan de oraș regional sau a unui plan. Masa și densitatea locuințelor în raport cu spațiile libere și cu mijloacele de transport
în MUOR 10/1928
Palatul Municipal al Capitalei
în Buletinul AGIR, august 1928 și volum
Sistematizarea orașelor și legea de expropriere
în Edilitatea 2/1928
Clădirea în fața legiuitorului român
în Edilitatea 4-5/1928
Urbanismul prin cadastru
în Revista cadastrală 1/1928
Recenzii, Informații
în MUOR
Locuința celor foarte săraci,
Bulletin of the garden cities and town planning federation, 8/1928
Housing in Romania,
International Housing and Town Planning Bulletin, 8/1928

1929

Învățămintele expoziției edilitare din „Târgul Moșilor”
în MUOR 1-2/1929
Superurbanismul (Idei de organizare urbanistică a statelor cu aplicațiune la România)
în MUOR 3-6/1929
Metode de amenajare pentru extinderea orașelor vechi și istorice. raport pentru congresul internațional de sistematizare a orașelor, Roma sept 1928
în MUOR 3-6/ 1929
Reamenajare orașelor vechi și istorice ca să corespundă condițiunilor moderne
în MUOR 3-6/1929

*** MUOR 7-9/1929 .... tot numarul
Relațiuni asupra amenajarei lacului Baneasa în vederea asanarii lui parțiale
în MUOR 7-9/1929
Rețeaua liniilor de transport în comun din municipiul București
în MUOR 7-9/1929
Sistematizari speciale
în MUOR 7-9/1929
Tehnica aprovizionarii și planurile de sistematizare
în MUOR 7-9/1929

*** MUOR10-12/1929 .... tot numarul (minus 1p)
Lucrarile congresului internațional pentru locuințe și sistematizarea orașelor (Roma-Milano), Septembrie 1929
în MUOR 10-12/1929 și volum
Studiu asupra realizarii lucrarilor edilitare ale țarii
în MUOR 10-12/1929
Aplicarea exproprierilor pe zone la deschidere Bd. Nord - Sud al Capitalei
în BSP 2/1929
Cum sa sistematizam Bucureștiul
în Arhiva pentru Știința și reformă socială 1-3/ 1929 și volum
Cuvântarea D-lui Prof. Inginer Cincinat Sfințescu despre „Cadastrul, mijloc de organizare urbanistica a țărei”
în Revista cadastrală 1/1929
Dare de seamă asupra Congresului Cadastral al Asociației Generale a Topometrilor din România, ținut în zilele de 17-19 Februarie 1929, în București. Cuvântarea D-lui Prof. Inginer Cincinat Sfințescu,
în Revista cadastrală 1/1929
Recenzii, Informații
în MUOR

1930

Inginer Inspector General

locuiește în șos Kiseleff nr. 25

profesor:
Academia de Arhitectură, profesor de Urbanism și Edilitate, curs Urbanism, lucrări de edilitate și legislație, pentru anul V (din 5)
(nu mai e profesor nici la Școala Superioară de Științe de Stat)
funcționar:
CPS, participă la toate cele 32 ședințe
UOR:
aprilie, devine persoană juridică, C. Sfințescu Secretar Tehnic
Congresul Uniunei Orașelor din România, a 7a adunare generală, București
IUR:
24 ianuarie se înființează Institutul Urbanistic al României, 
sub conducerea Consiliului UOR și a d-lor: Ioan Roban, Secretar General al MB și al UOR și C. Sfințescu, ing. insp. g-ral și prof. la Academia de Arhitectură
cu 3 secții: tecnică, juridică și economico-financiară
Sfințescu organizator al funcționării și înzestrării
din 21 aprilie 1932, IUR persoană juridică
începe publicarea Bibliotecii Urbanistice, 
cu volumul „Proectarea și construcția străzilor”, de C. Sfințescu
IFHTP:
iunie, Berlin (al 13-lea congres) vice președinte ales al IFHTP (distincție onorifică), 
(de acum atașează această funcție în semnăturile articolelor)
3 comunicări în cadrul congresului și participare la expoziție cu „Aplicațiunea tecnicei superurbanismului” și cu „Studii asupra planului general de amenajare pentru marele București”
(de revizuit aliniatele și adăugat ghlimelele!! … PoliteHnica devine PoliteCnica)
comunicări:
Conferința Societății Arhitecților Români „Rolul arhitectului în dezvoltarea suburbanelor Capitalei” 
comunicare la Societatea Politecnică, semicentenar 1881-1931 „Urbanism în general și în România în special”

1931

1932

1933

1934

1935

1938

1939

Amenajarea subterană în România
în Urbanismul 1-3/1939
Congresul internațional de locuințe și urbanism din Mexico 1938
în Urbanismul 1-3/1939
Ruralismul în România și metoda de acțiune
în Urbanismul 1-3/1939
Discuțiuni. Morfologia orașului economic
în Urbanismul 1-3/1939
Discuțiuni. Arhitect, urbanist, inginer-urbanist sau urbanist?
în Urbanismul 1-3/1939
Învațamântul urbanistic. O nouă organizare a Învațământului Superior urbanistico-edilitar în România
în Urbanismul 1-3/1939
Programe de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectura
în Urbanismul 1-3/1939
Activitatea administrativă urbanistică din țară. Instrucțiuni și norme pentru întocmirea planurilor de sistematizare
în Urbanismul 1-3/1939
Bazele administrative ale amenajarei naționale în România
în Urbanismul 4-6/1939
O nouă organizare a învățământului superior urbanistico-edilitar
în BSP, februarie 1939
Estetica și înălțimea clădirilor din București
în Urbanismul 4-6/1939
Discuțiuni. Problema traficului local în studiul congresului internațional urbanistic din Stockholm
în Urbanismul 4-6/1939
Activitatea de organizare prin comisiunea de sistematizare a ținutului Bucegi. Proect de regulament tip
în Urbanismul 4-6/1939
Apararea urbanistică
în Urbanismul 7-9/1939 și volum
Urbanism și turism. Câteva zile prin Bulgaria
în Urbanismul 7-9/1939
Învățământ urbanistic. Urbanismul la universitatea din New-York
în Urbanismul 7-9/1939
Proect de caet de sarcini pentru ridicarea planurilor topografice ale comunelor. Modificări și completari la caetul de sarcini aprobat de CTS în luna septembrie 1929
în Urbanismul 7-9/1939
Congresul internațional urbanistic dela Stockholm
în Urbanismul 10-12/1939
Urbanism financiar: Construcția terenurilor virane
în Urbanismul 10-12/1939
Urbanism și turism. Orașele din Țările de Jos
în Urbanismul 10-12/1939
Urbanism și turism, Activitatea urbanistico-administrativa din țară, Note, Recenzii
în Urbanismul /1939

1940

Parcarea automobilelor în centrul orașelor
în Urbanismul 3-4/1940
Circulația într-un singur sens
în Urbanismul 3-4/1940
Apararea pasivă. Câteva socoteli în legatură cu apararea pasivă
în Urbanismul 3-4/1940
Din viața orașelor. Un proces verbal istoric
în Urbanismul 3-4/1940
Din viața orașelor. Pasagiile de nivel în București
în Urbanismul 3-4/1940
Din viața orașelor. Urbanismul și opera inginerului Elie Radu
în Urbanismul 3-4/1940

*** Urbanismul 5-7/1940 ... tot numărul, în afară de o singură notă
O noua ținută - Un alt urbanism
în Urbanismul 5-7/1940
Discuțiuni. Perfecționari de adus la transporturile în comun din București. (Notele unui călător asupra traseelor, vehiculelor, frecvenței, iuțelei, stațiunilor, personalului și călătorilor)
în Urbanismul 5-7/1940
Lucrări de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectura pe anul 1939/1940
în Urbanismul 5-7/1940

*** Urbanismul 8-10/1940 ... tot numărul în afară de o discuție (2p), ilustrație copertă
România stat legionar. Uniunea Orașelor din România: O explicație imperioasă
în Urbanismul 8-10/1940
Plan pentru locuințe populare în România
în Urbanismul 8-10/1940
Gazările și evacuarea gazelor naturale
în Urbanismul 8-10/1940
Satul de mâine
în Urbanismul 8-10/1940
Note privind viitorul urbanistic al Bucureștilor (cu anexe din părerile presei)
în Urbanismul 8-10/1940

*** Urbanismul 11-12/1940 ... tot numărul, ilustrație copertă
Urbanism și construcții în România în raport cu mișcarile seismice
în Urbanismul 11-12/1940
Orașul de mâine
în Urbanismul 11-12/1940
Noui orientari în dreptul urbanismului
în Urbanismul 11-12/1940
Din viața orașelor. Doua catastrofe în paralela sau dela tribunele Cotroceni, 1936 la Palatul Carlton, 1940. Nenorociri prevazute dar necrezute (sau unul din aspectele culpei Primariei). O problemă de conștiință sau exemplu de cum se rezolvau marile interese generale
în Urbanismul 11-12/1940
Discuțiuni. Rezistența construcțiunilor la seisme
în Urbanismul 11-12/1940
Discuțiuni, Note, Recenzii, Informații
în Urbanismul

*** Urbanismul 1-6/1841 ... tot numărul, ilustrație copertă

1941

1942

25 septembrie 1955 încetează din viață, 
este înmormântat la Cimitirul Bellu

1955