echipa proiectului

ANDREEA UDREA este inițiator al proiectului Cincinat Sfințescu, urbanist, doctor al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din București, cu specializare în istoria urbană.

Urbanist diplomat al Facultății de Urbanism a UAUIM din 2004, master în management urban al Școlii de Studii Avansate a UAUIM din 2006, Andreea Udrea a fost bursier al programului POSDRU: EDUCATI - Excelență Umanistă în Cercetare, între 2009-2013, timp în care a efectuat stagiul de cercetare la Politecnico e Universita di Torino, sub îndrumarea prof. Giuseppe Cina. În septembrie 2013 și-a susținut teza de doctorat „Bucureștiul interbelic: urbanism și societate. Primele planuri urbanistice ale Bucureștiului în prima jumătate a secolului XX”, elaborată sub îndrumarea prof. dr. arh. Nicolae Lascu. Experiența de lucru din cadrul Centrului de Planificare Urbană și Metropolitană București (2004-2009), instituție publică subordonată Primăriei Municipiului București, întâi ca arhitect, apoi ca director general al acestei instituții se împletește cu cea din organizații non-guvernamentale precum Asociația pentru Tranziție Urbană, în cadrul unor proiecte cât mai diverse (cercetare de urbanism, dezbateri teoretice și studii, concursuri publice, proiecte finanțate din fonduri Europene fie de cercetare fie de diseminare a unor teme urbanistice, proiecte de interes public, proiecte urbane la nivelul orașului sau mici proiecte de amenajare urbană) și activitatea de asistent universitar în cadrul Facultății de Urbanism a UAUIM (2010-2013). În prezent, Andreea Udrea este cercetător independent la Dallas, Texas.

 

TOADER POPESCU este arhitect, lector universitar, doctor al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) cu specializare în istoria arhitecturii și orașului.

Absolvent al mai multor programe de studii post-universitare și avansate (master în urbanism, program româno-francez „Dezvoltare urbană integrată”, alumnus al Colegiului Noua Europă – NEC, absolvent de stagii de formare și specializare în România, Marea Britanie, Ungaria, Franța, Belgia), Toader Popescu este, de asemenea, arhitect și urbanist practicant, membru cu drept de semnătură al Ordinului Arhitecților din România, al Registrului Urbaniștilor din România, al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România și specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice. Desfășoară proiecte de cercetare istorică, arhitecturală și urbanistică aplicată în cadrul practicii private. Este membru al Comisiei de Istorie a Orașelor din România din cadrul Academiei Române, al Asociaţiei pentru Tranziţia Urbană, al Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (SUA), al International Railway History Association și al Association pour l’Histoire des Chemins de Fer (Franța). Implicat în numeroase proiecte de cercetare și acțiune, organizator de expoziții naționale și internaționale, precum și ateliere de lucru internaționale, editor asociat al revistei sITA – studies in History and Theory of Architecture, autor de cărți și cataloage, publică în noiembrie 2014 volumul de autor Proiectul feroviar românesc (1842-1916), la Ed. Simetria, distins cu premiul „Cartea de știință a anului” de către Asociația Editorilor din România. În prezent, Toader Popescu este lector universitar la UAUIM și profesează în cadrul birourilor Quattro Design (din anul 2006) și Point Zero (pe care l-a fondat în anul 2005).

 

IRINA CALOTĂ, arhitect, asistent universitar, doctor al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), cu specializare în locuire urbană și istoria arhitecturii.

Absolvent al UAUIM din 2009, master în urbanism din 2011 (program româno-francez „Dezvoltare urbană integrată”), Irina Calotă și-a susținut, în cadrul UAUIM, teza de doctorat cu titlul „Dincolo de centru: Politici de locuire / București / 1910-1944” (îndrumător: prof. dr. arh. Anca Brătuleanu). Între 2009 și 2012 a beneficiat de o bursă doctorală europeană acordată de Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, iar în 2011 a desfășurat un stagiu de cercetare la Central European University din Budapesta. Participant la ateliere internaționale, conferințe de specialitate, autor al unei serii de articole (în revistele Arhitectura, Urbanismul, Historia Urbana etc) , activează în cadrul unor importante proiecte culturale: Organizarea și publicarea arhivei de imagine „Alexandru Tzigara-Samurcaș”, DITACP-UAUIM, precum și conceperea și realizarea expoziției archi - VE/RO. Între orient şi occident. Arhiva fotografică Alexandru Tzigara – Samurcaş (coord. prof. dr. arh. Anca Brătuleanu şi conf. dr. arh. Sergiu Nistor, Veneţia, Institutul Cultural Român / Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român); Fundături bucureștene (2013-2014) participant la expoziția De la înfundătură la intrare. Locuri ale Bucureștiului cotidian, Bucureşti, aprilie 2014; Arhiva de relevee ale studenților arhitecți: organizator al expoziției de relevee și coautor al catalogului Documente de arhitectură din România. În prezent, Irina Calotă este cercetător și asistent universitar în cadrul Departamentului de Istorie, Teorie și Conservarea Patrimoniului din UAUIM.

 

ILINCA PĂUN CONSTANTINESCU, arhitect, asistent universitar, doctor al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), cu specializare în teoria arhitecturii și orașului.

Arhitect diplomat din 2007, master în urbanism din 2009 (program româno-francez „Dezvoltare urbană integrată”), Ilinca Păun Constantinescu studiază noi fenomene urbane, teoria arhitecturii şi urbanismului, cazul românesc în privinţa declinului și contracției oraşelor (titlul tezei de doctorat, finalizate în 2013: Shrinking Cities în România. O abordare contemporană a contracției și declinului urban, lucrare distinsă cu premiul Ad Astra pentru excelență în cercetare). A coordonat, organizat sau făcut parte din echipa unor proiecte culturale, dintre care menționăm seriile de ateliere de regenerare a patrimoniului industrial de la Petrila, 2012-2014 și a participat la conferințe naționale și internaționale cu tema contracției orașelor. Predă din 2008 la UAUIM, departamentul de Istorie, Teorie și Conservarea Patrimoniului. În 2012 a fondat, împreună cu Tudor Constantinescu, biroul de arhitectură Ideogram Studio, unde activează ca arhitect cu drept de semnătură.

mulțumiri

Mulțumim celor care, prin informațiile și materialele furnizate, precum și prin direcțiile de cercetare sugerate, ne-au ajutat de-a lungul proiectului:

d-lui arh. Șerban Popescu-Criveanu, pentru datele și materialele documentare pe care ni le-a pus la dispoziție din colecția personală;

d-lui prof. dr. arh. Nicolae Lascu (UAUIM), pentru indicarea unor surse și direcții de cercetare;

d-lui prof. dr. arh. Florin Machedon (UAUIM), pentru materialele didactice inedite pe care ni le-a dat spre consultare;

d-lor prof. dr. ing. Andrei Vasilescu (UTCB), ing. Ioan Vasile Buiu și ing. Vasile Constantin Diaconescu, pentru sursele documentare sugerate;

personalului Muzeului Universității Politehnice București, Asociației Generale a Inginerilor din România, Bibliotecii Academiei Române și Bibliotecii Centrale Universitare – Filiala Matematică, pentru generozitate, solicitudine și profesionalism.

Caricatura lui C. Sfințescu este redesenata după originalul publicat în revista Edilitate 1,2 (15 Martie 1922): 3. 
Fotografia lui C. Sfințescu preluată din volumul Urbanistica Specială, 1934.