recenziile internaționale ale operei lui Cincinat Sfințescu

opere recenzate:
Locuința în România, Pentru București. Noi studii urbanistice, Urbanistica Generală, Urbanistica Specială, revista Urbanismul
 
 
Locuința în România
Internationaler Verband for Wohnungswesen, Iunie 1934, în ale sale «Mitteilungen»  (extras din Urbanismul 9-10/1934: 461)
 
 
Pentru București.  Noi studii urbanistice
City planning
Sub initialele H. K. M., domnul Howard K. Menhinick editor al revistei, organ oficial al «Institutului Urbanistic American» (American City Planning Institute - National Conference ori City Planning) în numărul pe Aprilie 1934 se ocupă de lucrarea romanească sus citată. Recenzionarul conchide că Bucureștii cu o populatie de 631.000 locuitori „are toate problernele unui oraș american” și încheie prin cuvintele: „Acest urbanist roman a adaptat la problemele cazului său metodele observate in studii și lucrările din America, Anglia, Franta și Germania. Rezultatele sunt interesante și instructive”.
(extras din Urbanismul 5-6 (mai – iunie 1934): 290)
 
extras din City Planning
Wherever there are cities there is need of city planning, and despite differences in race, nationality, customs, and climate, the underlying problems and the basic elements of planning are very much the same everywhere.
Bucharest, with a population of 631,000, has all the problems of an American city, proper population and land-use distribution, highways, transit, railways, waterways, parks, airports, and so forth, and their coordinated development for maximum possible efficiency and beauty.
Professor Sfintescu presents his recommendations for the development of Bucharest in four closely related sections. The first deals with general problems of land utilization, calling particular attention to the desirability of preventing endless miles of urban development by separating the central urban area from the developing satellites by means of open green belts. Extensive studies of topography, soils, climate, population, communication, and the present use of land are followed by recommendations for the division of the city into zones for residence, business, industry, military purposes, and so forth. The entire problem of circulation is dealt with in the third section of the report. Highways and traffic, transit, water traffic on canals, and airport development are studied in detail. The recommended major street skeleton conforms to our ideal of a system of radial and circumferential streets with varying cross sections to meet the needs of different amounts and kinds of traffic. The concluding section of the report points out possibilities of improving the appearance of Bucharest through the beautification of open spaces, the grouping of buildings to secure pleasing perspectives, silhouettes, and panoramas, the redesign of streets and public squares, and the decoration of the city by the proper disposition of appropriate monuments commemorating those who have made important contributions to the life of the Nation. This Roumanian planner has adapted to his particular problems some of the methods observed in the study of American, English, French, and German planning. The results are interesting and instructive.
H. K. M.
(extras din City Planning X, 2 (Aprilie 1934): 90)
 
 
Academia Română (Premierea lucrărilor urbanistice ale d-lui prof. C. Sfințescu)
În sesiunea din Mai 1932 Academia Română a premiat cu Premiul Adamachi (5000 lei) pentru Științe lucrările d-lui Prof. C. Sfințescu asupra sistematizării regiunei București. Reproducem mai jos (din) raportul d-lui prof. Ion Ionescu, ing. insp. g-ral și membru corespondent la Academiei, relativ la aceste lucrări:
….. Deși unele din părerile autorului pot fi discutabile, având în vedere obiceiurile dela noi, totuși ele se pot lua ca puncte de plecare pentru o discuțiune mai întinsă, care să ducă la soluțiuni mai ușoare și mai repede realizabile. Pentru aceste motive sunt de părere ca lucrarea d-lui C. Sfințescu să fie admisă la premiul V. Adamachi”
(extras din Urbanismul 5-6 ( mai - iunie 1932): 195-196)
 
Internationaler Verband for Wohnungswesen
Iunie 1934, în ale sale «Mitteilungen»
lucrarea intreagă este prezentată sub forma unui studiu complet și aprofundat de urbanism
(extras din Urbanismul 9-10 (septembrie - octombrie 1934): 461)
 
 
 
 
recenziile Urbanistica Generală
 
ziarul Epoca, 16 febr 1934
În presa română, găsim recenzia D-lui Prof. D. Smântânescu, publicată în ziarul Epoca din 10 Februarie 1934, din care extragem câteva caracterizări: «În frământarea actuală de îndreptări urbanistice, de reacțiuni împotriva mentalităței retrograde de stagnare în orientalismul desordonat de odinioară, apariția documentatei și savantei opere a d-lui Profesor C. Sfințescu Urbanistica Generală este o adevărată revelație. În tendinta de a da Capitalei un aspect de metropolă modern amenajată, pentru a corespunde exigențelor de mare oraș, dar și elementului agrementiv, esteticului, d. C. Sfințescu arată în cartea d-sale linia evolutivă a concepției de urbanism [...]
Dl C. Sfințescu, prin istoricul amănunțit și perfect documentat asupra încercărilor de sistematică urbană [...] a reușit să ne prezinte și o admirabilă literatură urbanistică, foarte intersantă și foarte agreabilă la lectură [...] Cartea d-lui C. Sfințescu e o operă demnă de toale laudele.
(extras din Urbanismul 3-4 (martie - aprilie 1934): 201)
 
 
L'Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux publică în al 66-lea document (Ianuarie 1934), o întreagă fasciculă cuprinzând sub titlul «L'Urbanistique Generale - L'Evolution par C. Sfințescu» traducerea și figurile începutului primului volum publicat recent de autor în limba română. Fascicolele viitoare vor continua traducerea acestei lucrări pornită din initiativa Uniunei Internaționale, care a remarcat această lucrare din publicațiile în revista «Urbanismul».
(extras din Urbanismul 3-4 (martie - aprilie1934): 201)
 
 
Raymond Unwin, decanul arhitecților din Imperiul Britanic, fost Președinte al Uniunei Internaționale pentru Urbanism și Locuinte din Londra și autorul proectului urbanistic pentru primul oraș-gradina Letchworth, urbanistul expert al planului Marei Londre.
„I have received with great pleasure the copy of L'Urbanistique Generale by Prof. C. Sfințesco, and I am very grateful to you for sending me the volume. Judging from the illustrations, which alone I am able to read, the book seems to be a very thorough and valuable summary of the various aspects of town planning and I hope it will exert a valuable influence … ” (scrisoare din 10 Aprilie 1934).
(extras din Urbanismul 3-4 (martie - aprilie 1934): 206-207)
 
L'Administration Locale, organ oficial al Uniunei Internaționale a Orașelor, în prospectul «Analyse sommaire du Fascicule Nr. 7 (Janvier-Mars 1934)
L'Urbanistique Générale a fait l'objet d'un veritable traité que vient de publier en roumain M. le Prof. C. Sfințescu. Une excellente version française de cet ouvrage, abondamment illustrée, est commencée dans le «document de base appuyé de toutes les références utiles et qui sera grandement apprécié”.
(extras din Urbanismul 3-4 (martie - aprilie 1934): 206-207)
 
Urbanistica, 2 (martie – aprilie 1934)
„Profesorul Sfințescu […] foarte activul animator al mișcărei urbanistice române […] oferă o completă viziune a științei urbanistice, analizând multiplele elemente la lumina realizărilor trecute, ale tendițelor actuale și ale ideilor sale proprii, fructe ale studiului și experienței sale personale […]
[…] cuprinsul operei este de mare preț, atât prin bogația referințelor istorice și statistice, cât și prin amplitudinea și profunzimea tratărei variatelor teze dezvoltate […]
[…] în totul, suntem în fața unui tratat de o valoare puțin comună, care va merita să fie larg cunoscut de cei ce se ocupă de problemele urbanistice”)
G. Valvassori
(extras din broșura C Sfințescu Din lucrările apărute, București 1937)
 
 
Revue Urbanisme, la rubrica bibliografie a numărului pe Aprilie 1934:
M. C. I. Sfinfescu, professeur d'urbanisme â l'Acacdémie d'Architecture de Bucarest, don l'intéressante revue Urbanismul nous apporte réguliément travaux et articles, vient de reunir, sous le titre «Urbanistica Generală» un véritable traité d'Urbanisme . . . Il faut l'en féliciter vivement et le remercier aussi «d'avoir eu la bonne pens& de la faire précéder d'un «résumé en français...». Recenzionarul reproduce definitii și sintetiziiri din fiecare capitol, care i s'au parut mai caracteristice și remarcă capitolul asupra esteticei in urbanism. «L'Esthétique méritait bien la grande part qui lui a «été fait dans ce volume»... reproducând apoi motivarea autorului volumului.
 (extras din Urbanismul 5-6 (mai - iunie 1934): 290)
 
Revista L'Architecture
numărul pe Martie 1934
Domnul Sfintescu, profesor de urbanism la Academia de Arhitecturi din București, publică o primă parte dintr-un tratat general de urbanism. Incepe prin a defini această noua știință, care are ca object de a determina și aplica raporturile permanente ce trebuie sa existe intre teren, constructie și populatie, in scop de a utiliza spatiile libere sau construite, in vederea frumusetei, a higenei, a economiei și. interesului social. Dupa ce stabilește rolul relativ al inginerului și al arhitectului, autond face un istoric al urbanisrnului.
Primul volum cuprinde urmatoarele parti, higiena (solul, expunerea fatil de soare, cauze de insalubritate, desvoltarea oragelor, zonificare, spatii libere, orientarea sträzilor); economie (descentralizarea, orașe satelite, populatie); circulatia (amenajarea cailor de comunicatie, trafic); locuinte și edificii publice; estetica (vederi de ansamblu, vederi in perspectiva, relief). Legislatia in diverse state. Lucrarea este bogat ilustrată. Din nefericire reproducerile nu sunt totdeanna clare. Acest volum prezina o lucrare importantä de coordonare a faptelor și ideilor.
(extras din Urbanismul 5-6 mai - iunie 1934): 290)
 
Revista Adamachi
În realitate gospoderia orașului este o știință! - iată adevărul care reuzltă minunat din lucrarea profesorului C. Sfintescu - Urbanistica este o știintei aplicatei atât în domeniul fizico-natural cât și în cel social, având frontiere la limita intuiției, dar și la aceia a filosofiei. Sau: Urbanistica se ocupă cu determinarea și aplicarea raporturilor permanente dintre teren, clădire, și populatie, în vederea unei cultivări a spațialui liber și spațiului clădit, pentru functiuni estetico, igienice și economice in interesul social.
Câti dintre părinții urbelor noastre conduc destinele acestora, conștienți de aceste adânci adevăruri?. Problemele igienei, economiei, circulaiei, locuinței și clădirilor publice, problemele esteticei și a legislatiei urbanisticei sunt tratate temeinic și cu o vasta competență în tratatul profesorului Sfintescu. Deadreptul vorbind surprinde existența la noi a unei compențe așa de mari in materie de Urbanistică. Această frunzărie superficială a cărtii nu are nici măcar pretentia de a fi o recenzie; pentru aceasta carate trebuie nu numai să o citești, ci s'o studiezi cu deamănuntul in toată bogăția ei mare de idei, exemple, figuri, schite și planuri. Pentru oricine se interesează de viata orașului modern spre care evolutia generală omenească ne impinge fatal, cartea profesorului Sfintescu este un izvor de cunoștințe neprețuite. Pentru cei chemati la conducerea destinelor orășenești ea este un manual de inaltă valoare.
Conferentiar Universitar Gh. I. Natase
(extras din Urbanismul 7-8 (iulie - august 1934): 361)
 
 
Genova, Rivista municipale
nr 8 din August 1934
După ce a publieat in revista Urbanismul un prețios studiu asupra Urbanisticei Generale care a fost reprodus in limba franceza de revista L'Administration Locale, profesorul C. Sfinfescu continua seria valoroaselor sale articole tratand despre Urbanistica Speciala».
(extras din Urbanismul 9-10 (septembrie - octombrie 1934): 458)
 
L’Administration Locale
nr 9, Iulie – Sept 1934
publica cel de al treilea caiet cuprinzand traducerea lucrarei d-lui profesor C. Sfinfescu sub titlul «L'Urbanistique Générale - L'evolution».
Un Traité d'Urbanistique.
L'Excellent et important ouvrage da a la plume autorisée de C. Sfintescu, professeur â l'Académie d'Architecture de Bucarest comprend cinq parties essentielles o l'auteur examine suceesivement les questions suivantes: l'évolution des villes, l'hygiène urbaine, l'esthétique et la législation. On se trouve done ici en présence d'une ètude absolument complète qui envicage sous sea aspects si divers, la question complexe de l'urbanisme. Ce der-nier, constate M. Sfintescu, eot devenu â l'heure â la so-uffle science régie par ses lois propres, confinant â la sociologie, spécialement lorsque l'on s'attache â l'étude de son évolution en vue de son adaptation â la vie sociale. Il exige la collaboration de nombreux spécialistes dont l'intervention peat être évaluée comme suit: pour l'établissement des projets généraux, ingénieurs, 33%; archi-tectes, 300/o; hygiénistes 13°/o; pour l'exécIrtion: ingé-nieurs, 370/o; architectes 210/o; hygiénistes 12%; juristes 13%; financiers 17%. Lorsque l'ingénieur ou l'architecte deviennent des spécialistes en matière d'urbanisme,leur contribution est prédominante.
En ce qui concerne le développement des villes, on constate, dit M. Sfintescu, que ce sont les agglomérations, situées dans des régions salubres, qui ont atteint le plus haut degré de prosperité; il examine alors successivement les différents facteurs qui sont déterminants d'une bonne hygiène urbaine.
Ayant traité ensuite des questions d'économie, de cir-culation, d'habitation et d'esthétique, l'auteur en arrive a la législation. Le vrai but de cette dernière est d'orga-niser la mise en application des théories urbanistiques. Elle vise â mettre â la disposition de l'urbaniste des moyens d'action en obligeant l'indiviclu et la collectivité non seulement â collaborer â la réalisation d'un plan urbanistique, mais aussi â accepter les restrictions que oelui-ci pent apporter â l'exercite du droit de propriété. La lé-gislation urbanistique dirige l'opinion publique et définit les moyens d'applioation tant financiers clue juridi-ques et administratifs.
Signalons enfin qu'écrit en langue roumaine, l'ouvrage qui contient de très nombreuses illustrations et plusieurs plans est precédé d'tm important resumé en français.
(Une traduction presque complète de l'ouvrage en langue française par l'auteur est donnée par l'Union fat-ternationale des Vines et Pouvoirs Loeaux dans sa revue «l'Administration Locale». (Voir les Documents Nr. 66, 79, 89 et 95).
(extras din Urbanismul 9-10 (septembrie - octombrie 1934): 458)
 
The International Housing and Town Planning Bulletin
Iulie 1934, rubrica Valuable publications received
The author has drawn on a large number of countries for his information and deals with the question from earlest times. It is essentially a work of reference, not only because of its size, but also because of the enormous amount of indermation it contains on so many different aspects of planning....
(extras din Urbanismul 9-10 (septembrie - octombrie 1934): 461)
 
Internationaler Verband for Wohnungswesen
Iunie 1934, în ale sale «Mitteilungen»
reproduce întregul sumar al acestui volum.
(extras din Urbanismul 9-10 (septembrie - octombrie 1934): 461)
 
 
 
 
recenziile Urbansitica Specială
 
International Federation for Housing and Town Planning Bulletin, Aprilie 1936
„Urbanistica specială de prof. C. Sfințescu este volumul soț al Urbanisticei Generale, și se ocupă cu problemele special ce privesc pe planuitorul de orașe și autoritățile responsabile de prepararea planului. Cartea dă un număr de exemple arătând cum au fost studiate diferitele problem în unele țări ….”
(extras din broșura C. Sfințescu Din lucrările apărute, București 1937)
 
Academia Română
D-l Prof. Sfintescu a prirnit din partea Acadmiei Romane o adresă prin care i se face cunoscut cä d. Dr. Grigore Antipa membru al Academeii Romane, a prezentat în ședința, plenară din Mai 1935 a acelei Academii, insemnata lucrare în două părți, Urbanistica Generală și Urbanistica Specială și prin care i se exprimă vii multumiri pentru acel “dar prețios”.
(extras Urbanismul 5-6 (mai-iunie 1938): 221-224)
 
Urbanistica
numărul Martie-Aprilie 1935
Am publicat deja in anul trecut o notitá asupra «lucrărei D-lui Prof. Sfințescu «Urbanistica Generală» care trebuia să constitue prima parte, ca să zicem asa analitico-teoretică a unui tratat complect de urbanistică, pe care autorul îl promisese, să-1 compună, ca fruct al profundelor sale studii si al marei sale experiente in materie. Ca urmare a apărut al doilea volum, in condiții similare tipogratice, ceva ameliorate, sub titlul: «Urbanistica Specialä», privitä ca o sintezä, mai specific aplicativä, care concretizeazä elementele «principiile analizate in prima parte. Materia vastä e grupatä in capitole, pe care autorul le defineste tcchnologia, istologia și terapia urbanistica, intrucat cuprinde respectiv ceeace: s'a făcut, se face si e de fäcut sau va trebui sä se facä, pentru redactarea planurilor, in ce priveste constituirea și funcționarea complexului organism urban si modalitätile pentru modificarea, ameliorarea și însănătoșrea acestui organism, fie din cauza vechilor defecte intrinseci cu rezultanta cä numai poate corespunde nevoilor actuale și prin aceasta se poate spune cä e bolnav. Cantitatea varietatea argumentelor tratate, nu ne permite sä facem nici măcar un rezumat sumar ci ne vom limita sä semnalăm numai cateva.
In capitolul dedicat tecnologiei este clar expusä procedura de urrnat spre a se evita deviațiuni și erori in planurile regulatoare după, variatele situații ale formatiei lor, dela faza programatică la faza concluziilor, și cu termeni urbanistici oportuni, cu documentatia de pus la dispozitie și cu modul de functionare a comisiei de judecatä.
Istologia urbanä cuprinde numeroase referinte stastistice si date numerice de cea mai mare utililate pentru urbaniști și cerceteazä organizarea teritorialä cu variate explicatiuni, a planurilor superurbanistice nationale, a celor regionale, printre care este și acel al Romei, - al celor locale, printre care in genere privim pe cele ale aglomeratiunilor azi existente prezentându-se foarte rar cazul unui oraș nou de o importantä decsebitä, afară de acelea ale micilor orase - grádini sau altele similare. Mai sunt examinate, intre altele, desvoltarea circularä (rar), tentaculara, tendintele de descongestionare a centrului și zonificarea, apoi constructiile și gruparea lor, și spatiile libere in «raport cu cele construite. O largä tratare este dedicatä cäilor de comunicatie, ca element al aparatului circulator urban, sub punctul de vedere structural (terenuri, profil, pavai, supra infrastructurä, constructii de incadrare si relative la alimente, incrucișări, etc.
Constructiuțile și locuintele în genere sunt prezentate sub aspectul functional si dupä raporturile lor de reciprocitate, ca: mijloacele de transport, metropolitanele, porturi etc. Un studiu care oferă un deosebit interes și chiar curiozitate, e acela al costului unui eras mare, printre altele, Roma ar costa 3,5 rniliarde lei si ca valoare medie pe hectar 109 milioane lei. In conditii igienice egale ar costa mai putin un oras cu constructii putin ridicate decât unul cu case prea înalte.
Ca urbano-terapie, profesorul Sfintescu ne reaminteste, ca, evocare istorică evoluția dealungul timpurilor, apoi desvoltarea civilizției, ca corespunzând cerintelor de diferite feluri, ca cele mili tare pentru apärare, cele politico-sociale pentru trafic, după care se ajunge la urbanoterapia actuală eu caracter eminamente si care pune noi probleme urbanistice, in deosebi aerarea pentru care terapeutica urbanä nu poate fi integral aplicată, decat la noile constructii si la noile orase: cele vechi trebue să recurgă la solutii partiale.
Mijloacele de actiune de care urbanoterapia dispune: alinierile, rectifiecăile, sträpungerile, asanările, politia circulatiei si mijloacele de realizare juridico-finaciaro-administrative și politice sunt examinate dupä aplicatiile particulare la statiunile balneare, climaterice, sportive, etc., și incă la orașele mici și medii; care trebuesc sistematizate, dar cu prudentä, cum si la orasele vechi și istorice, pentru care trebue gäsit un just echilibru care sä respecte trecutul si sä satisfacä cerintele moderne; apoi la sate si la colonizári. Pentru orașele mari și foarte mari, s’a părăsit vechea conceptie ca să se sistematizeze pe baza circulatiei esteticei și de a adopta mai mult másuri profilactice, pentru o extensiune periferică rațională și o reconstructie a centrului.
Nu sunt de recomandat noi anexiuni la centrele foarte mari, și pentru acelea convine mai mult un organ de directdune si control. Insä chestinuea capitală rămâne totdeauna, pentru centrele mai mari, ca să se lupte contra mizeriei locuintelor in cartierele muncitoresti.
Din prezenta, atät de fragrnentatä catalogare, se poate deduce ce important izvor de observatii date se gäseste in lucrarea profesorului Sfințescu, atät pentru cei ce studiază, cât și pentru profesioniști, care au sä se orienteze sau sä, aprofundeze in «chestiunile urbanistice.»
(extras Urbanismul 5-6 (mai - iunie 1938): 221-222)
 
City Planning
In numărul pe trimestrul Octombrie 1934, acest organ oficial al Institutului American de Urbanism, face următcarea recenzie prin D. Philipps Bradley, asupra acestei lucrări:
«Este o indicatie de cresterea recunoasterei importantei unei intinse stiintifice tehnice a amenajărei orașeler, că a putut să, apară în limba română acest volum de peste 800 pagini. Autorul, un functionar al guvernului, profesor de urbanistică la Academia de Arhitectură din Bucuresti, și vice-presedinte al Federatied Internationale pentru urbanisrn si locuinte a îmbrătișat toate aspectele generale ale urbanisticei (istoric, economic, ingineresc, sanitar, estetic, si legislativ). Multe diagrame și ilustratiuni (450, inclusiv una a expozitiei din Chicago) scoase din orasele vechi, ca și din cele moderne si din multe täri, face această carte de o excepțională folosintä. Indexul explicá o fidelä cunoștință a tuturor autoritătilor în materie; există, de exemplu, nu mai putin decât opt referințe la Ebenzer Howard si chiar Howard Scot si tecnocratii apar într’o notiță. Astfel, dăm ca detaliu, care cuprinde și o relațiune asupra Institutului Urbanistic dela Universitatea Horward. Sumarul framez, mare de 44 pagini, corespunde tratamentului enciclopedic dat de autor.
Definitia sa cä urbanistica este determinarea aplicarea relatiilor premanente între teren, cladire populatie în scop de a utiliza spațiile libere și construcțiile in mod estetic igienic, si economic pentru nevoile sociale sugestioneaza, contactul său cu problema. Este semniticativ că, dupa inceputul sau istoric asupra evolutiei oraselor, autorul așează, în primul plan problemele de ordin igienic. Printre acestea sunt cuprinse influenta climatului, în special soarele și vantul, importanta inaltimei și orientărei caselor si aplicarea zonificarei altor restricții care sa asigure prevederea spatiului necesar liber.
In capitolele problemelor economice si de trafic este o detailată discutie asupra relatiunilor de marime pentru organizatia locatia oraselor. Autorul a desvoltat, în deosebi pentru Romania, formele pentru obtinerea perspectivelcr de efect in alinierea strazilor, clădiri monumentale ș. a. m. d. cum și o extraordinară însiruire de exemple și ilustratii de amenjări contemporane din toate partile lumei. Sectiunile referitoare legislatiei include, poate, cea mai complete și prețioasă redijare a legilor și practicei administrative existente, exceptand tratatele speciale. In rezumat d. Sfintescu a adus o contribuție demnä de notat in literatura urbanistică, si pe care o dorim tradusă spre a o face mai prețuita în cercuri cat mai largi.
(extras Urbanismul 5-6 (mai - iunie 1938): 222-223)
 
City Planning
It is an indication of the growing recognition of the importance of a comprehensive and scientific technique of planning that this volume of over eight hundred pages should appear in the Roumanian language. The author, an official of the government, professor in planning at the Bucharest Academy of Architecture, and a vice-president of the International Federation of Housing and Town Planning, has covered all the major aspects of planning, historical, economic, engineering, sanitary, esthetic, and legislative. The many diagrams and illustrations (450, including one of the Chicago Fair), drawn from ancient as well as from modern cities and from many countries, make it an exceptionally useful book. The index displays a catholic acquaintance with all the important authorities; there are, for instance, no less than eight references to Ebenezer Howard, and even Howard Scott and the technocrats come in for a footnote! Such a detail as the curriculum of the Harvard School of City Planning is included. The French summary of forty-four pages hardly does justice to the author's encyclopedic treatment. His definition of urbanism as concerned with "determining and applying the permanent relations between land, buildings and people in order to utilize free and built-on areas for esthetic, hygienic and economic needs to social ends" (dans Vinteret social] suggests his approach to the problem. It is significant that, after his historical account of the evolution of cities, he places sanitary problems first. Included among these are the influence of climate, especially sun and wind, the importance of elevation and exposure in housing, and the application of zoning and other restrictions to assure provision of adequate open spaces.
In the chapters on economic and traffic problems there is a detailed discussion of the relation of size to the organization and location of cities. The author has developed, with respect to Roumania, formulae for achieving different perspective effects in street layouts, monumental building developments, and so forth, as well as an extraordinary range of examples and illustrations from contemporary planning in all parts of the world. The sections dealing with legislation include perhaps the most complete comparative digest of existing laws and administrative practice available except in specialized treatises. Altogether, Dr. Sfintescu has made a noteworthy contribution to the literature of planning which desires translation to make it more widely available.
PHILLIPS BRADLEY
(extras din City Planning X, 4 (October 1934): 192-193)
 
 
Union Internationale des Villes
La 18 Ianuarie 1935, d-1 Prof. Sfintescu a primit de la sus numita uniune o scrisoare, care, printre altele cuprinde:
Despre publicarea in revista noastra a remarcabilei Dvs. lucrari asupra Urbanisticei Generale, noi înșine am primit numeroase ecouri care marturisesc interesul ce a starnit opera Dvs. Dl. Pisof. Carrera Justiz, dela Universitatea din Havana, ne-a anuntat intentia sa de a va scrie spre a obtine autorizatiea de a traduce aceasta lucarre in limba spaniola. Pe de altä parte, o revista de urbanism, care apare in Belgia, «La Cité» ne-a cerut de curând să-i împrumutăm clișeele.
(extras Urbanismul 5-6 (mai-iunie 1938): 223)
 
La Vie Urbaine
15 Septembrie 1934, amplă revizie de 4 pagini
«Profesorul Cincinat I. Sfintescu, care a consacrat, de multi ani, o mare activitate urbanismului,,.. a publicat de curând o importanță contribuție la literatura urbanistica prin publicarea unui foarte complet tratat de urbanism....
Amploarea documentărei, unită cu grija clarităței expresiei, caracterizeaza în mod esențial această lucrare. Dl. Sfintescu a citit lucrarile urbanistilor din toate tarile si le-a meditat: tratatul sau este deci in acelap timp fructul experientei sale personale și a unor lungi studii... unele parti ale lucrărei sunt foarte noi: aduse ca aport o cantitate de date interesante despre orasele romanesti și neîncetate comparatii între orasele din lumea întreagă, in tot cuprinsul volumului, care sunt extrem de interesante … Un studiu foarte complet asupra rolului parcurilor (si asupra sistemelor de parcuri din Paris, Berlin, București) precum și asupra rolului (prea adesea uitat) al spatiilor libere particulare, atinge o desvoltare justificată …
... Superurbanismului sistem logic, corespunde căutarea orașului economic cu o populatie și o suprafață care să convina cel mai bine conditiilor economice ale unei țări.
Circulatia este un aspect destul de important al economiei urbane, ca să, nu faca obiectul unui capitol special, excelentă putere la punct de catre Dl. Sfintescu a unei chestauni atat de actualefoarte dificil de rezolvat …
D-l Sfintescu expune intr’un mod foarte aprofundat rezultatele studillor făcute în toate țările asupra circulatiei inferioare a orașelor.
… Estetica urbana a facut obiectul unor preocupári cu totui speciale ale D-lui Sfintencu, si acest capitol aduce asupra unui subicct esential o sumă de vederi noui si interesante. El cauta sa aaplice ideile filosofilor asupra naturei creatiunei estetice și a conditiilor efectului estetic in arta urbaenisticei, care este complexa....
(extras Urbanismul 5-6 (mai - iunie 1938): 221-224)
 
Revue Urbanisme
numarul August 1935
Ca urmare la un prim volum, foarte important, consacrat Urbanisticei Generale, d-l Sfințescu, profesor de urbanism si edelitate la Academia de Arhitecturä din Bucuresti, a publicat de curând un al doilea volum de aceeași imporantä, si de aceeasi calitate, asupra Urbansticei Speciale.
(extras Urbanismul 5-6 (mai-iunie 1938): 221-224)
 
Revista Municipal Y de Intereses Economicos
prof dr Carrera Justiz, Havan Cuba:  „Scumpul meu professor Sfințescu, Ca profesor de științe municipal și urbanism la Univ din Havana, vă rog să binevoiiți a mă autoriza să traduc în limba spaniolă splendida dvs lucrare: Urbanistica Generală – evoluția, publicată în limba franceză în L Administration Locale din Bruxelles ….
… Ca director al revistei cubane, Revista Municipală, doresc să am onoarea a publica în aceasta fotografia dvs odată cu referințele asupra frumoasei dvs lucrări ….”
 
Februarie 1935, Havana
Coperta ilustrată cu portretul D-lui Profesorul Cincinat Sfintescu, „eminent urbanist roman, Director al Institutului Urbanistic din Bucuresti, autor al unei recente opere monumentale asupra evoluției științei urbanismului, titular al catedrei acestui învățământ la Universitatea din Bucuresti, care a stabilit «Urbanoterapia» politico-socială, ca o nouă orientare științifică.
(extras Urbanismul 5-6 (mai -iunie 1938): 221-224)
 
Mai 1935
Revista Municipalä si de Interese Economice, a ilustrat coperta editiei sale din Februarie ultim, cu portretul eminentului Profesor de Urbanism la Universitatea din Bucuresti, Cincinat I. Sfintescu, autor al operei al cărui examen rapid l’am făcut în aceea notiță biografică
Lucrarea este scrisă în românește, însă conține un rezumat în limba franceză suficient de extins si de detailat, ca sä putem sä aperciem marea valoare stiintifică a operei.
…….
Cu o extraordinară erudiție se referă in capitolul «II la evolutia urbanisticei și demonstrează proectele «acestei in decursul timpurilor....
In capitolul referitor esteticei conclude deducând o doctrină a artei in urbanism.
Volumul I se termină cu un capitol asupra legislației consideră acest ilustru autor cä adevärata orientare a unei legislatii asupra urbanismului trebue sä tindä a armoniza practica cu teoria; cä legea poate obliga pe individ și colectivitatea, nu numai sá mentină un plan urbanistic, dar să și suporte «restricțiile asupra dreptului de proprietate și sä îi dirijeze opinia publicä …
Acest capitol îl putem considera ca o istorie juidică a urbanismului.
In numärul viitor al acestei reviste vom comenta Vol. II, cu un continut tot asa de interesant ca cel anterior.
d. Dr. Andreas Angulo Pérez
 
Asociația Internațională pentru Orașele Liniare
raportul-dare de seamă pe anul 1934-1935, prezentat adunărei generale a asociatiuni
Marele eveniment al anului este publicarea în doua volume.., a lucrărilor corespondentului nostru, D-l Ing. C. Sfintescu. … Este o lucrare indispensabilä care va fi consultată pentru bogitia și documentară și importanța ilustrațiilor sale.
(extras Urbanismul 5-6 (mai - iunie 1938): 224)
 
Argentina
D-l Prof. C. Sfintescu a primit din partea urbanistilor argentinieni, dela Buenos Aires, dd F. Bereterbide și E. Vautier, un exemplar din fascicola «Que es el Urbanismo? editat grație consiliului deliberant (comunal) al capitalei acestei täri, cu rugămintea de a le trimite lucrările d-sale.
(extras Urbanismul 5-6 (mai - iunie 1938): 224)
 
Cerul Nostru
organul de propagandă aviatică al Asociatiei A. R. P. A. incepând cu Nr. 24 din 1 I lie 1938, reproduce studiul D-lui Profesor Inginer Inspector General C. Sfințescu, cu titlul «Urbanistica Apărărei Naționale», publicat în revista «Urbanismul» pe lunile Martie-Aprilie 1938.
(extras din Urbanismul 7-9 (iulie - septembrie 1938): 339)
 
Revista Municipal y de Intereses Economicos
mai - iunie 1938
Revista, printre multele cuvinte elogioase exprimate asupra operilor d-lui Sfintescu, adogă: gratie marelui prestigiu al d-lui. Sfintescu, cultura română, în manifestirile sale stiintifice asupra urbanismului, poate fi invidiate, căci putine țări civilizate din Europa Occidentală si din Statele Unite, posedă opere ca ale d-lui Sfintescu, care este la inălțimea renumitilor urbanisti, ea In'go Triggs (Town Planning-Post, Present and Possible»); ca a profesorului Patrick Gedes («City Development») ; ca á lui Thomas Mawcon («Civic Art. studies in Town Planning») ; ea a lui Raymond Unwin («Town Planning in Practice); ca celebrele cărțti publicate de marii urbanisti nordamericani, precum ale lui H. Hubbard, profesorul Harvard («An introduction to the Study of Landscape Design»); ale lui F, Koester (Modern city Planning and Maintenance»); ale lui John Nollen (The City Scientific»); ca a lui G. Ford («The Planning the the Modern City»); ca ale lui Nelson P. Lewis, sau ca marile opere ale francezilor: Le Corbusier, Marcel Ponte; ori ale germanilor Stübben, Baumeister ori Camilo Sitte; ori ale belgianului L. von der Saelmen («Preliminaires d'Art Civique).
Privitor la revista «Urbanismul», aceeași publicație se exprimá: … este acreditată ca una din cele mai bune publicații dedicate aceste științe …
Aprecierile unor Profesori urbanisti de talia d-lui F. Carrera Justiz, care are la activul său atâtea, merite pentru progresul urbanismului cuban, si perfect cunoscitor a tuturor lucărilor și studiilor urbanistice din întreaga lume, ne măgulește. Dar mai ales ne dă o nouă râvnă să ne continuăm calea, oricât de grea ar fi.
(extras din Urbanismul 10-12 (octombrie - decembrie 1938): 403)
 
 
 
recenzii revista Urbanismul
 
Revista Municipal y de Intereses Economicos
decembrie 1939, sub titlul El Urbanismp rural en Rumania de cele publicate sub acest titlu în Urbanismul, nr. Ianuarie/1939 pag. 33, de d. Prof. C. Sfintescu.
Revista americanä se exprimä in termeni elogiosi de la importantisime revista Urbanismul;... El urbanismo rural tiene a mayor importancia en Rumania.., forma a piedra angular... y no puede ser tratado sino en un cadra super-urbanistico.
La finele dărei de seamă revista enumeră punctele principale din Normele si instructiunile pentru activitatea ruralä întocmite de comisia de sistematizare a tinutului Bucegi, sub preșidinția d-lui Prof. C. Sfințescu.
(extras din Urbanismul 3-4 ( martie - aprilie 1940): 112)