publicistică

Publicistica
linia cronologică colaborărilor cu revistele în care au fost publicate operele lui C. Sfințescu (cu galben momente notabile în cariera sa publicistică; sunt marcate cu linii verticale articolele cele mai faimoase)

 

cercetare | lucrare științifică | plan urbanistic proiect urban
teorie generală | articole de popularizare
rapoarte | note, recenzii, informații

1910

 
 

Expoziția internațională de higienă din Dresda,
Natura revista științifică de popularizare VI, (Octombrie 1910-Iulie 1911): 271-281, 308-320
22 pagini, raport, nu despre urbanism


1911

Normele actuale de tarifare ale cantităților de apă consumată. Propunerea unui nou sistem de tarifare,
Buletinul Societății Politecnice XXVII, 8 (August 1911), 9 (Septembrie 1911): 610-?
24 pagini, 4 ilustrații, lucrare științifică (și în volum in 1912)

Cum doresc să-mi văd orașul,
Natura revista științifică de popularizare VII, (Octombrie 1911-Iulie 1912): 213-221, 243-255, 277-290, 300-316
1 ilustrație, 1 tabel, referințe internaționale, lucrare științifică

Chestiuni de edilitate,
Buletinul Societății Politecnice, (…1911): 319, 336
articole de popularizare, teorie generală

Să întrebuințăm petrolul,
Natura revista științifică de popularizare VII, (Octombrie 1911-Iulie1912): 26-33, 61-67, 89-98, 119-129, 153-163
43 pagini, 2 ilustrații, teorie generală, nu despre urbanism

Note,
Buletinul Societății Politecnice, toate numerele/1911
9 pagini


1912

Chestiunea controlului vitezei de circulație în și afară de zona orașelor,
Buletinul Societății Politecnice XXVIII, 4 (Aprilie 1912), 5 (Mai 1912)
19 pagini, 7 ilustrații, cu formule originale, cercetare internațională, lucrare științifică (și în volum)

Cu privire la serviciul central de Edilitate Publică din România,
Buletinul Societății Politecnice XXVIII, 12 (Decembrie, 1912): 867-873
7 pagini, referințe internaționale, articole de popularizare, teorie generală

Închiderea văilor,
Natura revista științifică de popularizare VIII, (Octombrie 1912-Iulie1913): 33-43, 81-90, 120-126
25 pagini, 1 tabel, articol de popularizare

Exposiția pentru orașe-grădini, din Colonia, Februarie 1912,
Buletinul Societății Politecnice, (…1912): 458
ilustrații, planuri, tabele, formule, cercetare internațională, raport

Nota. Călătorie pentru studiul „orașelor-grădini” engleze,
Buletinul Societății Politecnice, (… 1912): 794-797
4 pagini, raport, note

Exposiția de edilitate publică, din Dusseldorf, Iunie-Octombrie 1912,
Buletinul Societății Politecnice, (…1912): 896-?
raport

Note,
Buletinul Societății Politecnice, toate numerele/1912
7 pagini


1913

Orașele grădină engleze,
Buletinul Societății Politecnice XXIX, 4 (Aprilie 1913): 249-281, 5 (Mai 1913): 431-479
92 pagini, 49 ilustrații, 5 tabele, referințe internaționale, lucrare științifică (și în volum)

Circulația repede în orașele mari,
Natura revista științifică de popularizare IX, (Octombrie 1913-Iulie 1914): 3-11, 44-55
11 pagini, 3 ilustrații, cercetare internațională, lucrare științifică

Alfred Nobel,
Natura revista științifică de popularizare VIII, (Octombrie 1912-Iulie1913): 231-245
14 pagini, 1 ilustrație, articol de popularizare

....la exposiția de edilitate publică, din Dusseldorf,
Buletinul Societății Politecnice, (… 1913): 230
raport

Note,
Buletinul Societății Politehnice, (first issues/1913)
2 pagini

Din sforțările popoarelor,
Natura revista științifică de popularizare IX, (Octombrie 1913-Iulie1914): 170-179
9 pagini, raport


1914

„Parcela” și „blocul” în constituirea orașelor,
Buletinul Societății Politecnice XXX, 5 (Mai 1914): 379-396, 6 (Iunie 1914): 477-491, XXXII, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1916): 118-134, 3-5 (Martie-Mai 1916): 234-277
125 pagini, 92 ilustrații, 1 tabel, cu formule originale, referințe internaționale, studiu / cercetare științifică, despre București (și în volum)

 

Legea de centralizare a lucrărilor de alimentare cu apă din Belgia,
Buletinul Societății Politecnice (…1914): 186-?
note

1915

Considerațiuni asupra plus valutei terenurilor urbane
Buletinul Societății Politecnice (…1915): 432-?
14 pagini, 3 ilustrații, cu formule, teorie generală (și în volum)

 
 

1919

Locuințele eftine,
Buletinul A.G.I.R. I, 8-10 (Septembrie-Octombrie 1919): 205-210
5 pagini, cu referințe, lucrare științifică

București în viitor. Studiu asupra planului general de sistematizare al Capitalei, urmat de un anteproect de lege asupra stabilirei, construirei, desvoltărei și sistematizărei comunelor. 1 Iunie 1919,

85 pagini, 4 planuri și ilustrații (și în volum)

Teoria mecanică a eftinirei traiului,
Buletinul A.G.I.R. I, 8-10 (Septembrie-Octombrie 1919): 211-217
6 pagini, cu formule originale, articol de popularizare, teorie generală

Chestiuni de autonomie și descentralizare comunală,
Independența Economică (… 1919)
articol de popularizare, teorie generală

Dezbateri și proecte asupra alimentării cu apă a orașului București,
Independența Economică (… 1919)
articol de popularizare, teorie generală

 

1920

Asupra alimentării cu apă a Bucureștiului. Compartimentarea filtrelor de la Bâcu-Arcuda,
Buletinul Societății Politecnice, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1920): 75-85
lucrare științifică

Chestiunea locuințelor în România mare,
Buletinul Societății Politecnice XXXIV, 5-6 (Mai-Iunie 1920): 279-291, 651 - ?
13 pagini, studiu / research paper, raport de țară (pentru La crise du logement … de H. Sellier)

Cum să privim chestiunea sistematizărei Bucureștiului,
Arhiva pentru Știință și Reformă Socială I, 4 (… 1920): 678-707
31 pagini, plan urbanistic / București (și în volum)

Munca intelectuală și noile transpentrumări sociale,
Buletinul A.G.I.R. II, 1-3 (Ianuarie-Martie 1920): 75-79
4 pagini, teorie generală

Mecanica rațională în serviciul nivelării materiale a societăței,
Renașterea Română, (August 1920): 128
articol de popularizare, teorie generală

Lexiconul României Mari și rolul A.G.I.R.-ului,
Buletinul A.G.I.R. II, 7-9 (Iulie-Septembrie 1920): 228-239
11 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Statul, inginerii și Legea corpului tehnic,
Buletinul A.G.I.R. II, 7-9 (Iulie-Septembrie 1920): 380-390
9 pagini, teorie generală

Elemente și condiții de frumusețe a orașelor,
Renașterea Română (…1920)
articol de popularizare, teorie generală, tehnică de proiectare în urbanism

Congresul pentru locuințe dela Lyon,
Buletinul A.G.I.R. II, 4-6 (Aprilie-Iunie 1920): 171-180
9 pagini, raport

Recenzie. Ten Years Work of the Chicago Plan Commission (Walter D. Moody, Charles H. Waker, Aprilie 1920),
Buletinul A.G.I.R., 10-12 (Octombrie - Decembrie1920)
3 pagini

Informații,
Buletinul A.G.I.R. II, 5-6 (Mai-Iunie1920)
4 pagini


1921

Orașele Basarabiei din punct de vedere edilitar,
Buletinul Societății Politecnice XXV, 5-6 (…1921): 325-336, 651- ???
14 pagini, 3 tabele, articol de popularizare / raport de țară (pentru Primul Congres al Inginerilor Români, Iași, Octombrie, 1921) (și în volum)

Nevoi și posibilități în industria de clădiri din București,
Buletinul A.G.I.R. III, 5-6 (Mai-Iunie 1921): 185-228
65 pagini, 5 tabele, referințe internaționale, studiu, despre București, tehnical details in urbanism (comunicare la Institutul Social Român, Aprilie 6 și 13, 1921) (și în volum)

Înălțimea de dat construcțiilor și întinderea corespunzătoare a curților din București,
Buletinul A.G.I.R. III, 7-8 (Iulie-August 1921): 361-386, 9-10 (Septembrie-Octombrie 1921): 429-458
55 pagini, 4 tabele, cu formule, studiu, despre București, detalii de proiectare în urbanism (și în volum)

Curs de edilitate și instalații interioare clădirilor,
Școala Specială a Ofițerilor de Geniu, 1921

Edilitatea în România și nevoi urgente de îndeplinit,
Buletinul A.G.I.R. III, 1-2 (Ianuarie - Februarie 1921): 84-92
8 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport de țară

Căminul muncitorului,
Energia (Iunie 1921)
articol de popularizare

Administrațiile comunale și industrializarea orașelor,
Renașterea Română, 4 (… 1921)
18 pagini, articol de popularizare, teorie generală, București, raport de țară (pentru Primul Congres al Inginerilor Români, Iași, Octombrie, 1921) (și în volum)

Asupra drumului de urmat pentru o industrializare intensivă și extensivă a Capitalei,
Independența Economică (Octombrie-Decembrie 1921): 31-44
13 pagini, articol de popularizare, teorie generală, despre București

publicațiile primului congres al inginerilor, Iași 9-12 Octombrie 1921:

congress proceedings, cca. 230 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport, raport de țară

Edilitatea Orașelor și Satelor din România Mare

Raport asupra chestiunei „Lucrări Publice”

Uniuni naționale și internaționale a comunelor,
Buletinul A.G.I.R. III, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1921): 497-503
6 pagini, raport

Recenzii. La Vie Urbaine, Arhiva pentru Știință și Reformă Socială,
Buletinul A.G.I.R. III, 5-6 (Mai-Iunie1921)
3 pagini

Informații. Deschiderea École des Hautes Études Urbaines
Buletinul A.G.I.R. III, 5-6 (Mai-Iunie1921)
2 pagini


1922

Orașele Transilvaniei și Bucovinei din punct de vedere edilitar,
Buletinul A.G.I.R. IV, 7-9 (Iulie-Septembrie 1922): 469-492
36 pagini, 10 planuri, 1 tabel, articol de popularizare, raport de țară (comunicare la Al 2-lea Congres al Inginerilor Români, Timișoara, Oct 1922) (și în volum)

Curs de lucrări hidraulice,
Școala Specială a Ofițerilor de Geniu, 1922

Mutarea Capitalei?,
Gospodăria Comunală (… 1922)
articol de popularizare

Recenzii. La crise du logement et l'intervention publique en matière d'habitat populaire (Henri Sellier, 1921),
Buletinul A.G.I.R. IV, 5-6 (Mai - Iunie 1922): 263-276
13 pagini, raport

Recenzii. La Vie Urbaine, Arhiva pentru Știință și Reformă Socială,
Buletinul A.G.I.R. III, 3-4 (Martie-Aprilie 1922), 12 (Decembrie 1922)
6 pagini


1923

Curs de urbanism,
Școala Superioară de Arhitectură, 1923

 

Rent restriction legislation in România,
Bulletin of the International Garden Cities și Town Planning Federation (an international symposium on rent restriction legislation) (Iulie 1923)
raport de țară


1924

Activitatea constructivă a orașelor noastre în ultimii ani,
Monitorul Uniunei Orașelor din România I, 2 (15 Februarie 1924): 7-8, II, 3 (15 Iulie 1924): 7-9, 7,8 și 9 (25 Septembrie 1924): 11-16, II, 1 (15 Ianuarie 1925): 5-10
14 pagini, studiu, raport de țară, primul articol pentru MUOR (răspuns la ancheta Biroului Internațional al Muncii al Națiunilor Unite de la Geneva, Despre locuire, Mai 1924) (raport pentru Tablettes Documentaires Municipales)

Curs de urbanism,
Școala Superioară de Arhitectură

Planurile de sistematizare și regulamentele de construcțiuni în raport cu dezvoltarea orașelor,
Monitorul Uniunei Orașelor din România I, 7,8 și 9 (Septembrie 25, 1924): 7-10
4-6 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport de țară (comunicare pentru Adunerea UOR, Cernăuți, Septembrie 1924)

 

1925

Observațiuni asupra anteproiectului de cale ferată dealungul Dâmboviței,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 2-3 (Februarie-Martie 1925): 15-17
2 pagini, proiect urban, București

Determinarea suprafeței unei aglomerațiuni pentru viitor,
Monitorul Uniunei Orașelor din România II, 4-5 (Aprilie-Mai 1925): 4-8
4 pagini, 1 tabel, referințe internaționale, lucrare științifică

Considerațiuni asupra căilor de comunicații orășenești,
Monitorul Uniunei Orașelor din România II, 6-7 (Iunie-Iulie 1925): 4-12
8 pagini, 1 formula, referințe internaționale, studiu / lucrare științifică

Politica funciară a comunelor și influența ei asupra problemei locuințelor,
Monitorul Uniunei Orașelor din România II, 8 (August 1925): 8-12
4 pagini, studiu, raport de țară (pentru Congresul Internațional UIV de la Paris, 1925)

Marile aglomerațiuni. Problemele juridice și administrative rezultând din extensiunea comunelor vecine și din încorporarea la centrele mari urbane,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 8 (August 1925):13-16
4 pagini, studiu, București, istoria urbanismului, raport de țară (pentru Congresul Internațional UIV de la Paris, 1925)

Asupra liniei ferate traversând capitala dealungul Dâmboviței,
Buletinul A.G.I.R. VII, 9 (Septembrie 1925): 171-197
26 pagini, 20 planuri, cu formule originale, proiect urban, București (raport pentru Al 5-lea Congres al Inginerilor din România, Chișinău, Septembrie 1925) (și în volum)

Planurile topografice și cadastrale în urbanism,
Monitorul Uniunei Orașelor din România II, 2-3 (Februarie-Martie 1925): 9-13
4 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Memoriu asupra chestiunilor technice speciale examinate în orașele: Budapesta, Viena, Paris,
Monitorul Uniunei Orașelor din România II, 1 (15 Ianuarie 1925): 10-15
5 pagini, raport

Dare de seamă asupra Congresului Internațional al Orașelor, ținut la Paris în Septembrie-Octombrie 1925,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 12 (Decembrie 1925): 5-18
13 pagini, raport

Moțiunile congresului internațional pentru amenajarea orașelor din Amsterdam 1924,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 12 (Decembrie 1925): 22
1 pagină, raport

Recenzii. Deutscher Kommunal Kalendar (1924-1925, Berlin-Friedenau), Garden Cities și Town Planning (martie, Aprilie 1925), Buletinul A.G.I.R. (dec. 1924), Les Sciences Administratives (3 - 4 / 1925) revista UIV), Le Mouvement Comunal Francais (organ al Uniunei orașelor și comunelor din Franța),
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 2-3 (Februarie-Martie 1925), 4-5 (Aprilie-Mai 1925)
4 pagini, raport


1926

Încrucișările și cadrul străzilor,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 4 (Aprilie 1926): 5-12 (continuare)
7 pagini, referințe internaționale, studiu / cercetare științifică

Proectarea spațiilor libere. Piețele,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 5-7 (Mai-Iulie 1926): 3-8
5 pagini, referințe internaționale, studiu / cercetare științifică (și în volum)

 

Chestiuni edilitare la Expoziția de Comunicații din Munchen (Deutsche-Verkehrsausstellung) Iulie-Octombrie 1925,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 1 (15 Ianuarie 1926): 9-14
5 pagini, raport

Curente noi în urbanistică,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 2 (Februarie 1926): 9
1 pagină, raport

Amenajarea orașelor, dare de seamă a congresului internațional pentru amenajarea orașelor (New York, 1925),
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 3 (Martie 1926): 3-5
2 pagini, raport

Asupra exproprierilor pe zone (Studiu asupra aplicărei art. 76 din legea de unificare administrativă din 1925),
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 8-9 (August-Septembrie 1926): 5-10
5 pagini, referințe internaționale, raport

Congresul internațional de locuințe și amenajarea orașelor, Viena, Septembrie 1926,
Monitorul Uniunei Orașelor din România III, 12, (Decembrie 1926): 3-13
10 pagini, 6 ilustrații, 1 tabel, raport

Recenzii. Uzinelor Comunale București (1924, 1925), orașele Târgul Mureș,Tecuci, Ploiești, revista Uniunii Orașelor Poloneze, Le movement Communal Francais, Municipal y de Intereses Economicos, Revista oficială a orașului Pilsen (Jiri Plestok), Stadtebau (C. Van Esteren), The Bulletin of the International Federation of Town și țară Planning și Garden Cities, Der Stadtebau (ing. Schmidt), Buletinul A.G.I.R., Arhiva pentru Știință și Reformă Socială, Revista de Drept Public, Deutscher Kommunal Kalendar (1924-1925), Garden Cities și Town Planning (Martie, Aprilie 1925), Les Sciences Administratives, (3 - 4 / 1925) revista UIV,
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 2,3, 4, 5-7, 8-9, 12/1926
10 pagini, raport

Informații din străinătate,
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 2, 3, 4, 5-7, 8-9, 10-11, 12/1926
7 pagini, raport


1927

Nevoia „Parcul Național” pentru Municipiul București,
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 3-4 (Martie-Aprilie 1927): 3-9
6 pagini, 3 planuri, referințe internaționale, proiect urban

Contract între orașul București și Compagne Aerienne Francaise pentru ridicarea planului fotogrametric al Municipiului. Caet de sarcini pentru executarea planului orașului Bucureștide către Compania Aeriană Franceză,
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 5-6 (… 1927): 7-17
4 pagini, plan urbanistic, București

Noțiuni de urbanism și edilitate publică. Curs
Școala Superioară de Științe de Stat (Superior School of Public Administration). Editor Șt. M. Voinescu
183 pagini + 168 pagini

Împroprietăririle în Capitală,
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1927): 3-13
10 pagini, 4 ilustrații, 2 planuri, articol de popularizare

Sistematizarea orașelor în cadrul organizațiunii actuale. Directive practice de realizare a planurilor.
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 7 și 8 (Iulie-August 1927): 15-24
9 pagini, referințe internaționale, articole de popularizare, teorie generală (comunicare la Conferința Primarilor, București, Iunie 1927)

Recenzii. Orașe mari (N. Profiri), Pavajele de beton armat (Andriescu-Cale), Darea de seamă a congresului IFHTP, Viena în Septembrie 1926, Buletinul Societății Politecnice, revista Arhitectura, The American City (Mai 1927), Arderea gunoaielor în orașele mici (H.V. Pedersen),
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 1-2, 5-6/1927
6 pagini, raport

Informații,
Monitorul Uniunei Orașelor din România IV, 1-2, 5-6/1927
2 pagini, raport


1928

Problemul circulației în București (Obiectivul congestionărei),
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1928): 1-6
5 pagini, studiu / cercetare științifică, București

& Rădulescu, T. Memoriu asupra parcelării și lucrărilor edilitare din comunele suburbane și modificarea art. 60 și 247 din legea pentru unificarea administrativă,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 6 (Iunie 1928): 1-11
10 pagini, lucrare științifică

Problemul locuințelor în România în raport cu programul chestiunilor dezbătute în congresul internațional ținut la Paris, Iulie 1928,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 7,8 și 9 (Iulie, August și Septembrie 1928): 15-18, 10 (Octombrie 1928): 36-38
6 pagini, raport de țară

Locuința celor foarte săraci,
Bulletin of the garden cities and town planning federation, 8 (… 1928)

Housing in România,
International Housing and Town Planning Bulletin, 8 (Decembrie 1928)
raport de țară

Amenajarea orașelor din România în raport cu chestiunile dezbătute în congresul internațional ținut la Paris, Iulie 1928. Dificultățile legale șid de practică la stabilirea unui plan de oraș regional sau a unui plan. Masa și densitatea locuințelor în raport cu spațiile libere și cu mijloacele de transport,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 10 (Octombrie 1928): 39-48
9 pagini, 3 tabele, teorie generală, raport de țară

Curs de legislație a clădirilor,
Școala Superioară de Arhitectură
volum

Curs de urbanism și edilitate,
Școala Superioară de Științe de Stat
volum

Organizarea muncii în serviciile publice,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1928): 7-9, 3 (Martie 1928): 5-7
2 pagini, articol de popularizare, teorie generală / raport

Organizarea financiară pentru producția de locuințe muncitorești în București,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 3 (Martie 1928): 3-4
2 pagini, articol de popularizare, teorie generală, București

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică (A se vedea întrebările ce se vor dezbate la Congresul internațional al orașelor din Sevila),
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 4-5 (Aprilie-Mai 1928): 13-16
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Palatul Municipal al Capitalei,
Buletinul A.G.I.R. X, 8 (August 1928): 201-203
2 pagini, articol de popularizare, despre București (și în volum)

Sistematizarea orașelor și legea de expropriere,
Edilitatea I, 2 (15 Martie 1928): 3
2 pagini, articol de popularizare

Clădirea în fața legiuitorului român,
Edilitatea I, 4-5 (15 Aprilie-1 Mai 1928): 4-5
2 pagini, articol de popularizare

Urbanism prin cadastru,
Revista cadastrală I, 1 (Ianuarie-Februarie 1928): 16-19
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Propuneri relative la cum s-ar putea spori și varia materia publicată în Monitorul Uniunii,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 7,8 și 9 (Iulie, August și Septembrie 1928): 3-4
2 pagini, raport

Congresul internațional pentru locuințe și amenajarea orașelor (Paris, Iulie 1928),
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 7,8 și 9 (Iulie, August și Septembrie 1928): 5-14
9 pagini, raport

Recenzii. Revista de drept public, Barcelona (1924-1925, 1926-1927), El problema de los espcios libres de Aguntamiento de Barcelona, The newer city planning (G. B. pentrud),
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 3, 7,8 și 9/1928
5 pagini, raport

Informații,
Monitorul Uniunei Orașelor din România V, 1-2, 3/1928
1 pagină, raport


1929

Curs de urbanism și legislație,
Școala Superioară de Arhitectură
volum

„Superurbanismul” (Idei de organizare urbanistică a statelor cu aplicațiune la România),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 3-6 (… 1929): 1-10
10 pagini, 1 ilustrație, referințe internaționale, studiu / cercetare științifică, plan regional / național

Metode de amenajare pentru extinderea orașelor vechi și istorice (raport pentru congresul internațional de sistematizare a orașelor, Roma, Septembrie 1928,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 3-6 (… 1929): 10-12
2 pagini, ilustrații, planuri, tabele, formule, cercetare internațională, teorie generală, despre București

Reamenajare orașelor vechi și istorice ca să corespundă condițiunilor moderne,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 3-6 (…1929): 12-15
3 pagini, teorie generală, raport de țară

Relațiuni asupra amenajărei lacului Băneasa în vederea asanării lui parțiale,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929): 1-8
8 pagini, 5 ilustrații și planuri, despre București, pentru realizarea PGS|21, centura verde a Bucureștiului

Rețeaua liniilor de transport în comun din municipiul București,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929): 8-13
5 pagini,1 ilustrație, 3 planuri, studiu / cercetare științifică, București

Studiu asupra realizării lucrărilor edilitare ale țării,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929): 29-37
8 pagini, referințe internaționale, scurt istoric, proiect de lege, studiu / cercetare științifică, despre București, raport de țară

Aplicarea exproprierilor pe zone la deschidere Bd. Nord - Sud al Capitalei,
Buletinul Societății Politecnice XLIII, 2 (Februarie 1929): 146-168
22 pagini, 5 ilustrații, 1 plan, 6 tabele, proiect urban, despre București

Cum să sistematizăm Bucureștiul,
Arhiva pentru Știință și Reformă Socială VIII, 1-3 (Ianuarie-Martie 1929): 241-267
25 pagini, 5 ilustrații și planuri, București plan urbanistic (și în volum)

Sistematizări speciale,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929): 13-15
2 pagini, referințe internaționale, teorie generală

Tehnica aprovizionării și planurile de sistematizare,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929): 15-18
3 pagini, teorie generală, on București

Cuvântarea D-lui Prof. Inginer Cincinat Sfințescu despre „Cadastrul, mijloc de organizare urbanistică a țărei”,
Revista cadastrală II, 1 (Martie 1929): 38-41
4 pagini, articol de popularizare

Învățămintele expoziției edilitare din „Târgul Moșilor”,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 1-2 (…1929): 1-15
14 pagini, 7 ilustrații, 5 tabele, raport

Lucrările congresului internațional pentru locuințe și sistematizarea orașelor (Roma-Milano), Septembrie 1929,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929): 3-28
25 pagini, 10 ilustrații, raport (și în volum)

Recenzii. Camille Martin și Hans Bernoulli, Stadtebau in der Schweiz-Grundlangen, Les Jardins (Georges Remon), L'Avenir de Paris (A. Guerard), Per la Grșie Roma, pentrumazione et sviluppo delle grșii citta moderne (Dario Barbierii),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 10-11 (Octombrie-Noiembrie 1929)
4 pagini, raport

Informații,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 7,8-9 (Iulie, August-Septembrie 1929)
1 pagină,raport

Dare de seamă asupra Congresului Cadastral al Asociației Generale a Topometrilor din România, ținut în zilele de 17-19 Februarie 1929, în București. Cuvântarea D-lui Prof. Inginer Cincinat Sfințescu,
Revista cadastrală II, 1 (Martie 1929): 11-12
4 pagini, articol de popularizare


1930

Delimitări în regiunea municipiului București (zone de construcții și zone de verdeață),
Buletinul Societății Politecnice XLIV (Septembrie 1930): ?
35 pagini, 6 ilustrații și planuri, 5 tabele, studiu pentru noul plan urbanistic al Bucureștiului (și în volum)

Ancheta documentară și programul planului de sistematizare al orașului Bazargic,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 1-3 (Ianuarie-Martie 1930): 2-49
132 pagini, 102 ilustrații, 3 planuri, 19 tabele (și în volum)

Urbanism juridic,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-8 (Aprilie-Iunie 1930): 14-24
10 pagini, scurt istoric al urbanismului internațional și românesc, studiu / cercetare științifică

Urbanistica generală (2 volum),
Școala Superioară de Arhitectură
volum

Curs de urbanism,
Școala de Științe Administrative, tipărit
volum

Programul sistematizării,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 1-3 (Ianuarie-Martie 1930): 49-56
7 pagini, articol de popularizare, teorie generală

O lege a cadastrului țării,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-6 (Aprilie-Iunie 1930): 1-13
13 pagini, articol de popularizare, proiect de lege, teorie generală

Terminologia urbanistică,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VII, 9-12 (Septembrie-Decembrie 1930): 5-6 Buletinul A.G.I.R., 11 (Noiembrie 1930): 330-331
2 pagini, teorie generală, studiu / cercetare științifică

Un spitalul comunal al municipiului. Principii de avut în vedere,
Edilitatea III, 11 (Februarie 22, 1930): 2-6
4 pagini, 1 tabel, articol de popularizare, teorie generală

Legea urbanistică pentru ținutul Vienei,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 9-12 (Septembrie-Decembrie 1930): 7-11
4 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport

Recenzii. Cesare Chiodi, Baukunst u. Stadtebau (Mai, August 1930), Welstadt-Grun, ein Aufruf zur Rentabel Parkpolitik (L. Migge), Le Batiment (Mai 1930), Aplicațiunea legei franceze asupra străzilor particulare (H. Schmidt), International Housing and Town Planning Bulletin (Decembrie 1930), Amenjarea regională pentru Londra Mare (R. Unwin),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 1-3, 4-6 /1930
12 pagini, raport

Informații,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 1-3, 4-6 /1930
2 pagini, raport

Idei urbanistico-arhitectonice în ritmul internațional,
Edilitatea III, 17 (5 Aprilie 1930): 4
referințe internaționale, articole de popularizare, teorie generală (comunicare at Românian Architects Society, Martie 1930)


1931

De l'intervention de l'architecte dans les plans d'extension des villes en Roumanie,
International Housing and Town Planning Bulletin, 1931

Architectural control over town development in România,
Bulletin of Town Planning Federation, 1931

Zonificarea urbanistică a municipiului București,
Buletinul Societății Politecnice XLV, 3 (Martie 1931): 229-286
60 pagini, 34 planuri, 4 tabele, referințe internaționale, cercetare științifică, București (și în volum)

Căile de comunicație și transporturile în municipiul București,
Buletinul Societății Politecnice XLV, 4 (Aprilie 1931): 318-384
79 pagini, 20 ilustrații și planuri, referințe internaționale, cercetare științifică, București (și în volum) * Pentru București. Noi studii urbanistice. Delimitări, zonificare, circulații, estetică. volum complet apărut în 1932

Ameliorări necesare suburbanelor Capitalei (în legătură cu finanțele municipale)
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 1-3 (Ianuarie-Martie 1931): 103-116
13 pagini, articol de popularizare, teorie generală, plan regional pentru București, proiect de lege (comunicare la Congresul Uniunii Orașelor din România, București, Ianuarie 1931)

Memoriu asupra studiului pentru amenajarea lacurilor râului Colentinei,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-6 (Aprilie-Iunie 1931): 1-46, 7-9 (Iulie-Septembrie): 18-49
146 pagini, 54 ilustrații, 25 planuri, proiect urban, pentru realizarea PGS|21 (și în volum)

Desființarea locuințelor de mizerie în România (Comunicare la congresul internațional pentru locuințe. Berlin, 1931),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-6 (Aprilie-Iunie 1931): 47-50
3 pagini, raport de țară (comunicare la Congresul IFHTP, Berlin 1931)

Problema traficului în raport cu amenajarea urbană și regională în România (Comunicare la congresul internațional pentru locuințe. Berlin, 1931),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-6 (Aprilie-Iunie 1931): 51-53
2 pagini, raport de țară, regional plan

Proectarea și construcția străzilor,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 10-12 (Octombrie-Decembrie 1931): 13-36
23 pagini, 19 ilustrații, 5 tabele, cu formule originale, studiu / cercetare științifică, scurt istoric, extras din cursul de urbanism de la Academie de Arhitectură (și în volum în 1932)

Urbanism în general și în România în special,
Buletinul Societății Politecnice XLV, 10 (Octombrie 1931): 1396-1437
41 pagini, 11 ilustrații, cu formule originale, referințe internaționale, istoria urbanismului în România, teorie generală, studiu / cercetare științifică, raport de țară la Societatea Politecnică Aniversare 1881-1931, Istoria tehnicii în România (și în volum)

 

Al XIII-lea Congres Internațional de urbanism și a VI-a Expoziție Internațională Urbanistică. Berlin, Iunie 1931),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 7-9 (Iulie-Septembrie 1931): 1-10
54 pagini, 16 ilustrații, raport (și în volum)

Institutul Urbanistic al Românei (organizație a Uniuni orașelor din România),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 10-12 (Octombrie-Decembrie 1931): 7-12
5 pagini, 2 ilustrații, raport

Informațiuni,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 1-3, 4-6, 7-9/1931
3 pagini, raport

Turism și urbanism, Orașele noastre,
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-6, 7-9, 10-12/1931
6 pagini, raport

Recenzii. Tratat de expropriere (A. Cruțescu și V. Vântu), Aristote (Ianuarie, Februarie 1931), Tablettes Documentaires Municipales (Iunie, August, Septembrie 1931), The American City, Revista de igienă socială (Martie, Iunie, Julie 1931), L'Administration Locale (UIV, Iulie-Septembrie 1931),
Monitorul Uniunei Orașelor din România VIII, 4-6, 7-9, 10-12/1931
6 pagini, cu ilustrații, raport


1932

Învățământul urbanismului în străinătate și în România,
Urbanismul IX, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1932): 425–431
6 pagini, referințe internaționale, studiu (cercetare științifică)

Curățirea străzilor și înlăturarea gunoaielor,
Urbanismul IX, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1932): 1-18
18 pagini, 18 ilustrații, 3 tabele, referințe internaționale, studiu (și în volum)

Intervenția arhitectului și inginerului în planurile de extensiune ale orașelor din România,
Urbanismul IX, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1932): 19-22
4 pagini, studiu, raport de țară (răspuns la chestionarul IFHTP)

Circulația în centrul capitalei în raport cu liniile de tramvaye,
Urbanismul IX, 1-2 (…1932): 28-32
4 pagini, 3 planuri, studiu / cercetare științifică, despre București

Terenuri și instalațiuni pentru educație fizică și recreații,
Urbanismul IX, 3-4 (Ianuarie-Februarie 1932) 103-?
2 pagini, studiu / cercetare științifică

Alimentări cu apă,
Urbanismul IX, 5-6 ( Mai-Iunie 1932): 133-171, 7-8 ( Iulie-August 1932): 219-252
73 pagini, 135 ilustrații, 3 tabele, cu formule, referințe internaționale, studiu (și în volum)

Proiecte de urbanizare. Urbanizarea comunei Băneasa. (Planul de sistematizare),
Urbanismul IX, 7-8 (Iulie-August 1932): 252-257
5 pagini, 3 planuri, București

Canalizări. Scurgeri - drenaje - irigații,
Urbanismul IX, nr 9-10 (Septembrie-Octombrie 1932): 285-316
31 pagini, 56 ilustrații, 6 tabele, cu formule originale și cercetare internațională, studiu (și în volum)

Estetica Bucureștiului,
Urbanismul IX, 9-10 (Septembrie-Octombrie 1932): 317-345, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1932): 385-434
190 pagini, 136 ilustrații și planuri, referințe internaționale, studiu, despre București (și în volum)

Discuțiuni. Teșiturile la colțurile străzilor,
Urbanismul IX, 5-6 (Mai-Iunie 1932): 189-190
2 pagini, 2 ilustrații, articol de popularizare, teorie generală

Urbanism și educație fizică,
Urbanismul IX, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1932): 379-383
4 pagini, 4 tabele, articol de popularizare, teorie generală (comunicare at the National Institute pentru Physical Education (Medical Society)

Nevoi specifice și speciale ale orașului București,
Urbanismul IX, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1932): 384-385
2 pagini, articol de popularizare, teorie generală, despre București

Legea Municipiului București și reorganizarea serviciului tecnic municipal,
Urbanismul IX, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1932): 23-27
4 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport

Un caz excepțional: Școala Superioară de Științe de Stat,
Urbanismul IX, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1932): 33-34
2 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport

Estetica urbană raportată la estetica Bucureștiului (recenzie de M. Lovin),
Progresul Social (20 Aprilie 1932)
6 pagini, referințe internaționale, articol de popularizare, teorie generală

Note. Anchetele Federației Internaționale pentru Urbanism și Locuințe de la Londra, La Vie Communale et Departementale (Noiembrie 1931), The Contractor's Record și Municipal Engineering (Octombrie 1931), Ingineria y Construccion, Bauamt und Gemeindenbau (Noiembrie 1931), Inpentrumations Sociales (Octombrie 1931), The Municipal Journal și Public Works Engineer, Berliner Illustrierte Zeitung, Congresul Internațional al Uniunei Orașelor (Londra, Mai 1932),
Urbanismul IX/1932
20 pagini

Recenzii. Noul plan regulator al centrului orașului Genova (C. Martieisio), Urbanisme, Tablettes documentaires municipales, Urbanism (M, Simionescu-Râmniceanu), International Housnig și Town Planning Bulletin (Iunie 1932), Boletin de la Union de Municipios Espagnoles (August 1932), Wasmuths Monatshefte – Baukunst u Stadtebau (August 1932), Urbanisme et habitation (H. Sellier),
Urbanismul IX, 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12/1932
29 pagini, 31 reviews


1933

Urbanistica generală
Urbanismul X(II), 1-2 (Ianuarie-Februarie 1933): 17-88, 3-4 (Martie-Aprilie 1933): 165-210, 5-6 (Mai-Iunie 1933): 289-348, 7-8 (Iulie-August 1933): 426-437, 9-10 (Septembrie-Octombrie 1933): 536-583, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1933): 642-665
780 pagini, 453 ilustrații, 31 planuri, 16 tabele, cu formule, referințe internaționale, dissertation, istoria termenilor, studiu (și în volum, în 5 părți)

& T. Rădulescu Discuții. Noua Piață a Gărei de Nord din București,
Urbanismul X, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1933): 91-94
4 pagini, 1 plan, proiect urban propunere

Locuința în România,
Urbanismul X, 3-4 (Martie-Aprilie 1933): 149-151
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Discuții. Noua lege pentru organizarea finanțelor locale și urbanismul,
Urbanismul X(II), 5-6 (Mai-Iunie 1933): 349-352
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Urbanism și locuința în România,
Progresul Social (…1933): …
articol de popularizare, teorie generală

Din viața orașelor. Planul de aliniere al Focșanilor Românești,
Urbanismul X, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1933): 89-90
2 pagini, raport

Recenzii. Ciment și beton (Ianuarie 1933), Strassen und platze im stadtkorper (ing. H. Luhke), Il Fascismo a Palazzo Marino (volum aniversar al orașului Milano), L'Administration Locale (Aprilie-Iunie, Iulie-Decembrie 1932), Urbanisme, Urbanistica, Construcția marilor săli (ing. S. Fotino), Buletinul Societății Politecnice, Buletinul A.G.I.R., Lumea Nouă (Martie 1933), Urbanism și locuința în România (ing. C. Sfințescu, de M.I.), Building height. Bulk și pentrum (G. B. pentrud), Recent advances in Town planning ( T. Adams), Tablettes documentaires municipales (Decembrie 1932), International Housing and Town Planning Bulletin (Martie 1933), Union International des Villes et des Pouvoirs Locaux (Ianuarie 1933), La Vie Urbaine (Noiembrie 1932), Der Bau von Kleinwohnungen mit tragbaren mieten (F. Schuster),
Urbanismul X, toate numerele/1933
32 pagini

Societatea comunală de locuințe eftine și realizările ei (1910-1933),
Urbanismul X(II), 5-6 (Mai-Iunie 1933): 269-288
21 pagini, 50 ilustrații și planuri, raport

Urbanism și învățământ superior în America,
Urbanismul X, 7-8 (Iulie-August 1933): 417-425
8 pagini, 34 ilustrations și planuri, articol de popularizare, teorie generală / raport

Expoziția din Chicago „Un secol de progres”,
Urbanismul X, 7-8 (Iulie-August 1933): 438-446
8 pagini, 18 ilustrations și planuri, raport

Orașe americane,
Urbanismul X, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1933): 666-674
8 pagini, 34 ilustrații și planuri, raport

Din viața orașelor. Centenarul orașului Turnu Severin,
Urbanismul X, 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1933): 675-678
3 pagini, 9 ilustrații și planuri, raport

Town planning education in România,
International Housing and Town Planning Bulletin, 1933
raport de țară

Turism și urbanism,
Urbanismul X, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12/1933
6 pagini

Note,
Urbanismul X, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12/1933
27 pagini


1934

Urbanistica specială,
Urbanismul XI (III), 1-2 (Ianuarie-Februarie 1934): 1-29, 3-4 (Martie-Aprilie 1934): 97-170, 5-6 (Mai-Iunie 1934): 216-250, 7-8 (Iulie-August 1934): 295-339, 9-10 (Septembrie-Octombrie 1934): 363-420
641 pagini, 458 ilustrații, 15 planuri, 16 tabele, cu formule, referințe internaționale, tratat de urbanism, istoria termenilor, studiu complex (și în volum) *** Urbanistica generală + Urbanistica specială, total: 1421 pagini, 911 ilustrații, 47 planuri, 31 tabele

L’Urbanistique generale,
Union International des Villes et Pouvoirs Locaux, 1934
63 pagini, 170 ilustrații, referințe internaționale, studiu-rezumat

Codul civil și servituțile cerute de urbanistica modernă,
Buletinul A.G.I.R. 1, secția IV, 1934: 159c-160c
2 pagini, articol de popularizare, teorie generală (comunicare at the AGIR Congress, Galați)

Înfăptuirea sistematizării orașelor din România,
Buletinul A.G.I.R. 1, secția IV, 1934: 161c-163c
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală (comunicare at the AGIR Congress, Galați)

Sistematizarea și puterea de autoritate,
Tribuna Edilitară 81 (Martie 9, 1934): 1
1 pagină, articol de popularizare, teorie generală

Măsuri cari se impun, în vederea decongestionării arterelor de circulați,
Tribuna Edilitară 87 (Aprilie 27, 1934): 1
1 pagină, articol de popularizare, teorie generală

Clădirile publice,
Tribuna Edilitară 91 (Mai 25, 1934): 1
1 pagină, articol de popularizare, teorie generală

Personalitatea Bucureștiului,
Tribuna Edilitară 105 (August 31, 1934): 1
1 pagină, articol de popularizare, teorie generală

Urbanismul și locuința,
Tribuna Edilitară 107 (Septembrie 14, 1934): 1
1 pagină

Orașe Americane,
Urbanismul XI, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1934): 32-53
21 pagini, 63 ilustrații și planuri, raport

Congresul internațional al orașelor, Lyon, Iulie 1934,
Urbanismul XI(III), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1934): 463–466
33 pagini, 6 ilustrații, raport

Orașe engleze (călătorie de studii),
Urbanismul XI(III), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1934): 483-493
10 pagini, 31 ilustrații, raport

Turism și urbanism, Informații, Legi și Jurisprudențe,
Urbanismul XI, 1-2, 3-4, 5-6/1934
7 pagini

Note. La Vie Communale et Departamentale (Decembrie 1933), Baukunst und Stadtebau (Februarie, Martie, Aprilie 1934), Die Abwasser Reingung (H. Bach), Urbanisme (Iunie),
Urbanismul XI, toate numerele/1934
14 pagini

Recenzii. Airports (their location, administration și legal basis) (H. Hubbard, Mc. Clintock, F. Williams), Neighborhoods of small homes (R. Whitten, Th. Adams), Transition zoning (A. C. Conley), Urban lși uses (H. Bartholomew), Urbanisme, L'Administration Locale, Baukunst und Stadtebau, International glossary of tecnical terms used in locuire și town planning (IFHTP), City Planning, La Vie Urbaine, Deutsche Bauzietung, Architecture et Urbanisme L'Emulation, International Housing and Town Planning Bulletin, International Verbși fur Wohnungswesen, Die Wohnung, Design of residential areas (Th. Adams), Stadterau und Wohnungswesen der welt (B. Schaun), Der stadtentwasserung in Deutschlși, Que es el urbanismo? (F. Beresbide, E. E . Vautier), L'Emulation, Technisches Gemendeblatt,
Urbanismul XI, toate numerele/1934
30 pagini


1935

colaborare,
Stadtebau und Wohnungswesen der Welt, Bruno Schwan, Berlin, 1935
studiu

Caracteristicile urbanismului sovietic,
Gazeta Municipală (Februarie 17, 1935)
19 pagini, articol de popularizare, teorie generală (comunicare at Asociația Urbanistică a Capitalei (Association pentru București urbanism) established by pentrumer Maior Dem. I. Dobrescu) (și în volum)

Trebuia dărâmată piața Bibescu-Vodă? Cum privesc oamenii competinți măsura primăriei Capitalei – „Piața centrală nu se poate desființa”, spune d. profesor Cincinat Sfințescu,
Tribuna Edilitară 167 (Noiembrie 22, 1935): 3
articol de popularizare, teorie generală

Prefața,
Sachelarie Ioan, Victor Vijoli, Mircea Moroianu Locuința urbană. Directive în concepție și realizare (Urban dwelling. Recommendations pentru plan și execution). IUR Publishing, București, 1935
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală


1936

Accidentele circulației pe străzi,
Securitas
articol de popularizare, teorie generală

 
 

1937

Din lucrările apărute.

lista articolelor apărute, selecțe realizată de C. Sfințescu, volum

 
 

1938

Sistematizarea orașului Bazargic. Memoriul justificativ. Regulamentul sistematizării,
Urbanismul XV, 1-2 (Ianuarie-Februarie 1938): 3-40
37 pagini, 9 planuri, 4 tabele, cu formule (și în volum)

Urbanistica apărării naționale,
Urbanismul XV, 3-4 (Martie-Aprilie 1938): 83-?
studiu

Bucureștii în lumina științei urbanistice (Conferință ținută la Societatea Politechnică în ziua de 21 Martie 1935),
Urbanismul XV, 5-6 (Mai-Iunie 1938): 169-186
71 pagini, lucrare științifică, istoria urbanismului Bucureștean, prezentarea PGS|21

Silvicultura urbanistică,
Urbanismul XV, 5-6 (Mai-Iunie 1938): 187-188
2 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Discuțiuni. Studiu asupra organizărei lucrărilor edilitare ale țărei,
Urbanismul XV, 10-12 (Octombrie - Decembrie 1938), 373-380
7 pagini, referințe internaționale, proiect de lege, studiu / cercetare științifică

Superurbanismul încadrat în stilul totalitar,
Urbanismul XV, 10-12 (Octombrie - Decembrie 1938): 341-348
7 pagini, referințe internaționale, articol de popularizare, teorie generală, national plan

Așezările în România din punct de vedere național, politic, social și economic,
Urbanismul XV, 10-12 (Octombrie - Decembrie 1938): 349-363
14 pagini, 2 tabele, scurt istoric, raport de țară (pentru Deutsche Akrademie fiir Baupentruschung's "Siedlungswerk Europas", Berlin)

Discuțiuni. Arhitectul, inginerul și geometrul ca urbaniști,
Urbanismul XV(VII), 10-12, (Octombrie-Decembrie 1938), 380
1 pagină, articol de popularizare, teorie generală

Construcție înaltă sau joasă?,
Urbanismul XV(VII), 10-12 (Octombrie-Decembrie 1938): 382-384
3 pagini, referințe internaționale, teorie generală

Superurbanismul încadrat în stilul totalitar,
Lumea Nouă, 1938
articol de popularizare, teorie generală, national plan

Discuțiuni. Șoseaua modernă înconjurătoare Bucureștilor?,
Urbanismul XV(VII), 10-12 (Octombrie-Decembrie 1938): 381-382
1 pagină, 1 plan, raport

Turism și urbanism, Orașele noastre, Informații
Urbanismul XV, 5-6, 10-12/1938
10 pagini

Note. Habitation et Urbanisme, Local Government Administration, Le journal de Moscow, Brüekmawn, Le Vieux Bistouri, Urbanisme, L'Administration Locale, Universul, Cerul nostru, Opera Mundi, Natura, Urbanistica, Spațiile libere în urbanismul antic Elen,
Urbanismul XV, 5-6, 7-9, 10-12/1938
19 pagini

Recenzii. Urbanismo, Model laws pentru planning cities, countries, și states (E. Bassett, F. Williams, A. Bettman, Whitten), Urban blight și slums (M. Walker, 1938), Urbanistyka (T. Tolivinsky, 1934), Noua evoluție a urbanismului American (Wehner), Noul regulament de construcții și viitorul plan urbanistic al orașului Sofia (Toneff), Buletinul A.G.I.R., L' Administration Locale, Strasse & Verkehr, Urbanisme, Urbanistica, Habitation et urbanisme,
Urbanismul XV, 1-2, 5-6, 10-12/1938
37 pagini


1939

Amenajarea subterană în România,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 1-8
8 pagini, 4 ilustrații, studiu

Ruralismul în România și metoda de acțiune,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 33-41
8 pagini, referințe internaționale, proiect de lege, lucrare științifică

Urbanism și apărarea pasivă. Vulnerabilitatea urbanistică și apărarea pasivă,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 53-59
7 pagini, cu formule, studiu

Bazele administrative ale amenajărei naționale în România,
Urbanismul XVI(VIII), 4-6 (Aprilie-Iunie 1939): 89-92
3 pagini, studiu-raport de țară, superurbanism (pentru IFHTP Congress, Stockholm, 1939)

Activitatea de organizare prin comisiunea de sistematizare a ținutului Bucegi. Proect de regulament tip,
Urbanismul XVI(VIII), 4-6 (Aprilie-Iunie 1939): 106-118
12 pagini, proiect tip pentru statut, plan urbanistic-project, regulament de urbanism

Apărarea urbanistică,
Urbanismul XVI(VIII), 7-9 (Iulie-Septembrie 1939): 136-188
53 pagini, 24 ilustrații și planuri, 3 tabele, cu formule și referințe internaționale, studiu (și în volum)

Proect de caet de sarcini pentru ridicarea planurilor topografice ale comunelor. Modificări și completări la caetul de sarcini aprobat de CTS în Septembrie 1929,
Urbanismul XVI(VIII), 7-9 (Iulie - Septembrie 1939): 209-214
6 pagini, 1 tabel, cu formule, proiect de lege

Urbanism financiar: Construcția terenurilor virane,
Urbanismul XVI(VIII), 10-12 (Octombrie-Decembrie 1939): 275-278
4 pagini, cu formule, lucrare științifică

Discuțiuni. Arhitect, urbanist, inginer-urbanist sau urbanist?,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3, (Ianuarie-Martie 1939): 42-44
2 pagini, referințe internaționale, articol de popularizare, teorie generală

Învățământul urbanistic. O nouă organizare a Învățământului Superior urbanistico-edilitar în România,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 44-48
4 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport

Estetica și înălțimea clădirilor din București,
Urbanismul XVI(VIII), 4-6 (Aprilie-Iunie 1939): 92-97
6 pagini, referințe internaționale, articol de popularizare, teorie generală

Congresul internațional de locuințe și urbanism din Mexico 1938,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 9-17
8 pagini, raport

Turism și urbanism, Orașele noastre, Informații
Urbanismul XVI, toate numerele/1939
14 pagini

Note. Urbanistica, Urbanisme, Engineering News-Record, România aeriană, Amenajări urbanistice la Sevila (B. Maskimovici), Le Viex Bisouri, Revue Scientifique, Informațiile Federației Internaționale de Urbanism,
Urbanismul XVI, toate numerele/1939
4 pagini

Recenzii. Revista Adamachi, Buletinul A.G.I.R., Le Monde Souterain, Revista de Caminus, Santiago de Chile, Urbanisme, La vie urbaine, Urbanistica, Revista conductorilor de lucrări publice, Stadtebau, Highway magazine (Ohio), L'architecture d'aujourd'hui, La technique des travaux, Mains roads, Buletinul Cadastral Sintec, Siedlung Siedlungspolitik in den Ländern Europas (R. Stegemann, F. Schmidt), Governmental Planning Machinery (Bunbury), Habitation et Urbanisme, L’Administration Locale, Buletinul Societății Politecnice, Baukunst und Stadtebau, L’Emulation - Architecture - Urbanisme, Le strade,
Urbanismul XVI, toate numerele/1939
39 pagini, cu ilustrații și formule

Discuțiuni. Morfologia orașului economic,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 41-42
2 pagini, referințe internaționale, raport

Programe de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectură,
Urbanismul XVI(VIII), 1-3 (Ianuarie-Martie 1939): 48-53
4 pagini, raport

O nouă organizare a învățământului superior urbanistico-edilitar,
Buletinul Societății Politecnice, (Februarie 1939): 203 - ?
articol de popularizare, raport

Discuțiuni. Problema traficului local în studiul congresului internațional urbanistic din Stockholm,
Urbanismul XVI(VIII), 4-6 (Aprilie-Iunie 1939): 102-103
2 pagini, raport

Urbanism și turism. Câteva zile prin Bulgaria,
Urbanismul XVI(VIII), 7-9 (Iulie-Septembrie 1939): 201-207
7 pagini, 9 ilustrații, raport

Învățământ urbanistic. Urbanismul la universitatea din New-York,
Urbanismul XVI(VIII), 7-9 (Iulie-Septembrie 1939): 207
1 pagină, raport

Congresul internațional urbanistic dela Stockholm,
Urbanismul XVI(VIII), 10-12 (Octombrie - Decembrie 1939): 237-256
19 pagini, 46 ilustrații, raport

Urbanism și turism. Orașele din Țările de Jos,
Urbanismul XVI(VIII), 10-12 (Octombrie-Decembrie 1939): 282-289
8 pagini, 20 ilustrații, raport


1940

Parcarea automobilelor în centrul orașelor,
Urbanismul l XVII(IX), 3-4 (Martie-Apriliei 1940): 43-58
15 pagini, 19 ilustrații și planuri, cu formule, lucrare științifică

Circulația într-un singur sens,
Urbanismul l XVII(IX), 3-4 (Martie-Aprilie 1940): 59-64
6 pagini, 9 ilustrații și planuri, referințe internaționale, lucrare științifică

Apărarea pasivă. Câteva socoteli în legătură cu apărarea pasivă,
Urbanismul l XVII(IX), 3-4 (Martie-Aprilie 1940): 65-70
6 pagini, 2 ilustrații, cu formule (formula „relația Sfințescu” ), lucrare științifică

Plan pentru locuințe populare în România,
Urbanismul XVII(IX), 8-10 (August-Octombrie 1940): 153-160
7 pagini, cu formule, studiu

Gazările și evacuarea gazelor naturale,
Urbanismul XVII(IX), 8-10 (August-Octombrie 1940): 161-171
10 pagini, 2 tabele, cu formule, referințe internaționale, lucrare științifică

Satul de mâine,
Urbanismul XVII(IX), 8-10 (August-Octombrie 1940): 171-178
7 pagini, 10 ilustrații, lucrare științifică

Discuțiuni. Rezistența construcțiunilor la seisme,
Urbanismul XVII(IX), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1940): 266-269
4 pagini, cu formule, lucrare științifică

O nouă ținută - Un alt urbanism,
Urbanismul XVII(IX), 5-7 (Mai-Iulie 1940): 115-119
4 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Urbanism și construcții în România în raport cu mișcările seismice,
Urbanismul XVII(IX), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1940): 215-220
6 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Orașul de mâine,
Urbanismul XVII(IX), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1940): 221-227
6 pagini, 1 plan, referințe internaționale, articol de popularizare, teorie generală

Noui orientări în dreptul urbanismului,
Urbanismul XVII(IX), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1940): 228-233
5 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Din viața orașelor. Un proces verbal istoric,
Urbanismul l XVII(IX), 3-4 (Martie-Aprilie 1940): 83-88
5 pagini, relatare

Note. Public Roads, Le strade, Inpentrumation de la Federation Internationale de l’Habitation et de l’Urbanisme, Rundschau Deutscher Technik, Architectural Record, Tablettes Documentaires, Urbanistica, Revista ABC, Universul, Habitation et Urbanisme, Reichsarbeitsblatt, Pester Lloyd,
Urbanismul XVII, toate numerele/1940
26 pagini, cu ilustrații

Recenzii. Lumea nouă, Steinindustrie und strassenbau, Strasse und verker, Bachmann, Tablettes documentaires (UIV), Urbanistica, Apărarea pasivă (I. Enescu), ABC, L'architecture d'aujourd'hui , Baukunst und Staedtebau, Highway, L’ Administration locale, La Vie Urbaine, Buletinul A.G.I.R., Revue de Routes, La strada, La technique des travaux, Urbanistica, Buletinul Societății Politecnice, Buletinul A.G.I.R., Rivista di Nettezza Urbana
Urbanismul XVII, toate numerele/1940
49 pagini, cu formule și ilustrații

Din viața orașelor. Pasagiile de nivel în București,
Urbanismul l XVII(IX), 3-4 (Martie-Aprilie 1940): 88-90
2 pagini, raport

Din viața orașelor. Urbanismul și opera inginerului Elie Radu,
Urbanismul l XVII(IX), 3-4 (Martie-Aprilie 1940): 90-91
2 pagini, raport

Discuțiuni. Perfecționări de adus la transporturile în comun din București (Notele unui călător asupra traseelor, vehiculelor, frecvenței, iuțelei, stațiunilor, personalului și călătorilor),
Urbanismul XVII(IX), 5-7 (Mai-Iulie 1940): 119-123
4 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Lucrări de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectură pe anul 1939/1940,
Urbanismul XVII(IX), 5-7 (Mai-Iulie 1940): 124- 127
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală

România stat legionar. Uniunea Orașelor din România: O explicație imperioasă,
Urbanismul XVII(IX), 8-10 (August-Octombrie 1940): 151-152
2 pagini, raport

Note privind viitorul urbanistic al Bucureștilor (cu anexe din părerile presei),
Urbanismul XVII(IX), 8-10 (August-Octombrie 1940): 181-195
14 pagini, raport

Din viața orașelor. Două catastrofe în paralelă sau dela tribunele Cotroceni, 1936 la Palatul Carlton, 1940; Nenorociri prevăzute dar necrezute (sau unul din aspectele culpei Primăriei); O problemă de conștiință sau exemplu de cum se rezolvau marile interese generale,
Urbanismul XVII(IX), 11-12 (Noiembrie-Decembrie 1940): 233-265
32 pagini, raport

Discuțiuni, Informații
Urbanismul XVII, toate numerele/1940
13 pagini


1941

Superurbanismul (Ideologie, doctrină, tehnică),
Urbanismul XVIII(X), 1-6 (Ianuarie-Iunie 1941): 2-26, 7-9 (Iulie-Septembrie 1941): 91-142, 10-12 (Octombrie-Decembrie 1941): 187-200
80 pagini, 43 ilustrații, planuri, scurt istoric al termenilor, studiu (și în volum)

Piețe moderne de circulație,
Urbanismul XVIII(X), 1-6 (Ianuarie-Iunie 1941): 27-42
15 pagini, 28 ilustrații și planuri, cu formule, studiu

Comassările urbanistice și rezidirea țărei,
Urbanismul XVIII(X), 1-6 (Ianuarie-Iunie 1941): 43-48
5 pagini, studiu, scurt istoric al terminologiei internaționale și românești

Asupra zonelor de influență și de alimentare ale captărilor de ape subterane,
Urbanismul XVIII(X), 7-9 (Iulie-Septembrie 1941): 82-90
9 pagini, 9 ilustrații, cu formule, lucrare științifică

Insolarea urbanistică,
Urbanismul XVIII(X), 10-11 (Octombrie-Decembrie 1941): 168-187
? pagini, 18 ilustrații, cu formule, lucrare științifică

Urbanismul. Statul Românesc, scut al Europei,
Urbanismul XVIII(X), 1-6 (Ianuarie-Iunie 1941): 1
1 pagină, articol de popularizare, teorie generală

Adăpostire, refacere sau prefacere?,
Urbanismul XVIII(X), 10–11 (Octombrie-Decembrie 1941): 165-168
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală, raport

Învățământ urbanistic. Lucrări de seminar urbanistic la Facultatea de Arhitectură - București,
Urbanismul XVIII(X), 1–6 (Ianuarie-Iunie 1941): 75-78
4 pagini, raport

Din viața orașelor, Informații, Legi și jurisprudențe, Necrolog
Urbanismul XVII, toate numerele/1941
24 pagini

Note. Habitation et urbanisme (1940), Urbanistica, Raumordnung (1940) Die Wohnung, Inpentrumations de la Federation Internationale de L’Habitation et de l’Urbanisme, Autostrade, Asfalt, Bitumi, Catrami,
Urbanismul XVII, toate numerele/1941
33 pagini

Recenzii. Numărul de 10 ani al rev. Lumea Nouă, Numărul Jubiliar al revistei Arhitectura, Habitation et urbanisme, Teer und Bitumen, Buletinul A.G.I.R., Habitation et Urbanisme, Strasse und Verkehr, Steindustrie und Strassebau, Urbanistica, Buletinul Societății Politecnice, Universul, Problemes d'Urbanisme (G. Bardet), Die Autostrasse, Die Wohnung, Strasse und Verkehr, La strade, Dissengni di architettura, Locuințe, urbanism și amenajarea spațiului (K. Strolin),
Urbanismul XVII, toate numerele/1941
46 pagini


1942

Orientation phototropique en urbanisme,
Urbanismul XIX(XI), 1-6 (Ianuarie-Iunie 1942): 1-7
6 pagini, studiu (și în volum)

Curbele străzilor în raport cu circulația,
Urbanismul XIX(XI), 1-6 (Ianuarie-Iunie 1942): 17-23
6 pagini, 4 ilustrații, cu formule, lucrare științifică

Apă la sate,
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 99-122
23 pagini, 29 ilustrații și planuri, 1 tabel, cu formule, referințe internaționale, lucrare științifică

Finanțe și superurbanism,
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 122-126
3 pagini, articol de popularizare, teorie generală

Chestionar pentru o Programă națională a locuinței,
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 147-153
8 pagini, articol de popularizare

Uniunea Orașelor în cadrul statului român (dare de seamă comemorând 20 de ani de existență) (prezentată d-lui Președinte al Uniunei Orașelor la 25 Septembrie 1942),
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 77-99
22 pagini, raport

Un raport privind Canalul București-Dunăre, copie după raportul din 1929 anexat la Lucrările Consiliului - PMB,
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 140-142
3 pagini, raport

Deontologie urbanistică. I O licitație pentru proiect urbanistic. II „Transpirații” pentru Parcul Național din București,
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 143-147
4 pagini, raport

Învățământ urbanistic. Secție specială de urbanism la Școala Politehnică București,
Urbanismul XIX(XI), 7-12 (Iulie-Decembrie 1942): 179-180
2 pagini, raport

Din viața orașelor, Informații
Urbanismul XIX, toate numerele/1942
15 pagini

Note. Gazeta Municipală (Ianuarie 1942), Strasse und Verkehr, Westdeutcher Beobachter, Urbanistica (Ianuarie 1942) Critica Fascistă (Mai 1942), Revista de Igienă Socială (1942), Buletinul Societății Politecnice,
Urbanismul XIX, toate numerele/1942
9 pagini

Recenzii. Buletinul A.G.I.R. (Septembrie-Noiembrie 1941), Buletinul Societății Politecnice, Natura, Steinindustrie und strassenbau (Decembrie 1941), Lumea nouă, Herwarth, Renesse, Das Deutsche Siedlungsbild im osten, Raum und lșischaft, Urbanistica, Le Strade, Strasse und Vekehr, Die Autostrasse, Wohnungswesen, Stadtebau und Raumordnung,
Urbanismul XIX, toate numerele/1942
35 pagini